خرید عمده عروسک از پخش اسباب بازی برادران

عروسک انگشتی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۸,۹۰۰ ۲۸۵,۱۰۰
۱ ماهه ۲۹۱,۶۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
۲ ماهه ۳۰۴,۳۰۰ ۳۱۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳۱۷,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۰ عدد

عروسک مای مای موزیکال سایز بزرگ APT تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۲,۲۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۸۴,۰۰۰ ۲,۳۳۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۸۳,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۸۳,۰۰۰ ۲,۵۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک دختر رومی سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۵,۸۰۰ ۴۶۶,۴۰۰
۱ ماهه ۴۷۶,۵۰۰ ۴۸۷,۶۰۰
۲ ماهه ۴۹۷,۲۰۰ ۵۰۸,۸۰۰
۳ ماهه ۵۱۸,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

جوجه کوکی سایز ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۴۰۰ ۲۱۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۱۸,۹۰۰ ۲۲۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۳,۲۰۰
۳ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

عروسک خرس LOVE سایز ۲ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۳,۹۰۰ ۷۵۰,۶۰۰
۱ ماهه ۷۶۷,۲۰۰ ۷۸۴,۷۰۰
۲ ماهه ۸۰۰,۶۰۰ ۸۱۸,۸۰۰
۳ ماهه ۸۳۴,۰۰۰ ۸۵۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

سگ پولیشی باطری خور (عینک و کلاه دار)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۸۱,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۱,۱۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

سگ کوکی نشکن اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۶,۶۰۰ ۳۸۵,۴۰۰
۱ ماهه ۳۹۳,۷۰۰ ۴۰۲,۹۰۰
۲ ماهه ۴۱۰,۸۰۰ ۴۲۰,۴۰۰
۳ ماهه ۴۲۸,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

عروسک پسر بچه سایز ۲ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۱,۶۰۰ ۹۳۲,۸۰۰
۱ ماهه ۹۵۳,۱۰۰ ۹۷۵,۲۰۰
۲ ماهه ۹۹۴,۵۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۶,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک خرس قرمز اورجینال (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

گهواره کوچک آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۵,۲۰۰ ۲۳۱,۴۰۰
۱ ماهه ۲۳۵,۵۰۰ ۲۴۱,۹۰۰
۲ ماهه ۲۴۵,۷۰۰ ۲۵۲,۴۰۰
۳ ماهه ۲۵۶,۰۰۰ ۲۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

عروسک خرس خاکستری اورجینال (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

سگ پولیشی باطری خور ۹۱a

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۶,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۵۲,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۲۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

عروسک خرس خپل سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۱,۱۰۰ ۴۷۲,۵۰۰
۱ ماهه ۴۸۲,۰۰۰ ۴۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵۰۳,۰۰۰ ۵۱۵,۵۰۰
۳ ماهه ۵۲۴,۰۰۰ ۵۳۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

دختر موتور سوار قدرتی راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۸,۲۰۰ ۳۳۷,۰۰۰
۱ ماهه ۳۴۳,۱۰۰ ۳۵۲,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۸,۰۰۰ ۳۶۷,۶۰۰
۳ ماهه ۳۷۳,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۶ عدد

عروسک سرندیپیتی سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۹,۴۰۰ ۵۵۱,۷۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۹۰۰ ۵۷۶,۸۰۰
۲ ماهه ۵۸۸,۴۰۰ ۶۰۱,۹۰۰
۳ ماهه ۶۱۳,۰۰۰ ۶۲۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

سگ پولیشی چراغدار (خالدار)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۶,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۵۲,۰۰۰ ۱,۱۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۲۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

عروسک پسر بچه ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۵,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۶۷۴,۳۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۷۰۳,۶۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۷۳۳,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک اسب تک شاخ سپیده ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۷,۶۰۰ ۱,۰۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۱,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک خرس صورتی اورجینال (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پک خرس و اسلایم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۵,۸۰۰ ۴۵۵,۸۰۰
۱ ماهه ۴۷۶,۵۰۰ ۴۷۶,۵۰۰
۲ ماهه ۴۹۷,۲۰۰ ۴۹۷,۲۰۰
۳ ماهه ۵۱۸,۰۰۰ ۵۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک کیتی سایز ۲ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۳,۳۰۰ ۸۵۳,۶۰۰
۱ ماهه ۸۷۱,۲۰۰ ۸۹۲,۴۰۰
۲ ماهه ۹۰۹,۱۰۰ ۹۳۱,۲۰۰
۳ ماهه ۹۴۷,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

عروسک پسر بچه سایز ۳ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۰۱,۰۰۰ ۱,۳۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۵۸,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۱,۴۴۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

باربی زمستانی پوش با لوازم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۹۷۹,۰۰۰ ۴,۰۶۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۱۶۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۴۱,۰۰۰ ۴,۴۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۵۲۲,۰۰۰ ۴,۶۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۴ عدد

عروسک انگشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۷,۲۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۵۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۲ ماهه ۲۶۹,۷۰۰ ۲۷۶,۴۰۰
۳ ماهه ۲۸۱,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک اسب تک شاخ سپیده ( سایز ۳ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۶۳,۰۰۰ ۱,۴۹۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۷,۰۰۰ ۱,۵۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۹۱,۰۰۰ ۱,۶۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک یونیکورن سپیده ( سایز ۱ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۱۰۰ ۶۳۷,۱۰۰
۱ ماهه ۶۵۰,۴۰۰ ۶۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۶۷۸,۷۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷۰۷,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

سگ پولیشی باطری خور پشمالو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۲,۱۰۰ ۹۷۴,۱۰۰
۱ ماهه ۹۹۵,۴۰۰ ۱,۰۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۳۸,۰۰۰ ۱,۰۶۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۲,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

عروسک LOL ( DANCE )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۰۵,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۹۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۲۴,۰۰۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۸۴,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

عروسک جعبه ای ساده برند آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۴,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۴,۰۰۰ ۱,۱۸۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۴,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک مای مای با لباس هاوایی APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۳,۱۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۷۳,۰۰۰ ۳,۲۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۱۱,۰۰۰ ۳,۳۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۴۹,۰۰۰ ۳,۵۲۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک سلفونی با شیشه شیر APT تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۲۹۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۲۶,۰۰۰ ۱,۳۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۸۴,۰۰۰ ۱,۴۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۴۲,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

عروسک گوشتی با کیف APT تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳,۹۳۸,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۰۲۵,۰۰۰ ۴,۱۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۹۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۳۷۶,۰۰۰ ۴,۴۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک خرس آبرنگی اورجینال یک متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹,۱۱۴,۰۰۰ ۹,۳۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۹,۵۲۸,۰۰۰ ۹,۷۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۹,۹۴۲,۰۰۰ ۱۰,۱۷۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵ عدد

عروسک اختاپوس مودی ( ۲ رو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۳,۲۰۰ ۵۴۶,۴۰۰
۱ ماهه ۵۵۷,۵۰۰ ۵۷۱,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۱,۷۰۰ ۵۹۶,۱۰۰
۳ ماهه ۶۰۶,۰۰۰ ۶۲۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک کیتی سایز ۱ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۷۵,۰۰۰ ۵۸۸,۸۰۰
۲ ماهه ۶۰۰,۰۰۰ ۶۱۴,۴۰۰
۳ ماهه ۶۲۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۴ عدد

عروسک خرس نیم متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۲۲,۰۰۰ ۱,۱۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱,۲۰۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۲۴,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک گربه اورجینال هولی تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۴,۴۰۰ ۷۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۷۷۸,۳۰۰ ۷۹۶,۷۰۰
۲ ماهه ۸۱۲,۱۰۰ ۸۳۱,۳۰۰
۳ ماهه ۸۴۶,۰۰۰ ۸۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰ عدد

فیل دامبو سایز ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۴,۷۰۰ ۵۵۷,۹۰۰
۱ ماهه ۵۶۹,۴۰۰ ۵۸۳,۲۰۰
۲ ماهه ۵۹۴,۲۰۰ ۶۰۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۱۹,۰۰۰ ۶۳۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

عروسک انگشتی مزرعه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۷,۹۰۰ ۵۷۰,۲۰۰
۱ ماهه ۵۸۳,۲۰۰ ۵۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۶۰۸,۶۰۰ ۶۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۶۳۴,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک مای مای APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۳,۱۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۷۳,۰۰۰ ۳,۲۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۱۱,۰۰۰ ۳,۳۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۴۹,۰۰۰ ۳,۵۲۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک نمایشی جعبه ای پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۳,۶۰۰ ۶۱۷,۷۰۰
۱ ماهه ۶۳۱,۱۰۰ ۶۴۵,۸۰۰
۲ ماهه ۶۵۸,۵۰۰ ۶۷۳,۹۰۰
۳ ماهه ۶۸۶,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک باربی با وسایل و پاپی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۷۰,۰۰۰ ۳,۲۳۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۱۴,۰۰۰ ۳,۳۸۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۵۸,۰۰۰ ۳,۵۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۰۳,۰۰۰ ۳,۶۸۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۴ عدد

سگ پولیشی باطری خور (آبرنگی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱,۲۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۳۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱,۴۴۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

سگ پولیشی باطری خور ۹۱b

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۲۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۸,۰۰۰ ۱,۲۵۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

عروسک خرس LOVE سایز ۱ سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۱,۲۰۰ ۵۲۳,۶۰۰
۱ ماهه ۵۳۴,۵۰۰ ۵۴۷,۴۰۰
۲ ماهه ۵۵۷,۷۰۰ ۵۷۱,۲۰۰
۳ ماهه ۵۸۱,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶ عدد

عروسک خرس گلبهی اورجینال (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰ عدد

عروسک اسب پونی سایز ۳ ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۵,۰۰۰ ۱,۵۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۱۵,۰۰۰ ۱,۶۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۵۶,۰۰۰ ۱,۷۹۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کلبه باربی پونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۷۸,۰۰۰ ۱,۸۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۵۵,۰۰۰ ۱,۸۹۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱,۹۷۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک خرس ۱ متری قرمز هولی تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۰۱,۰۰۰ ۴,۶۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۷۰۵,۰۰۰ ۴,۸۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۰۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۱۱۵,۰۰۰ ۵,۲۳۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶ عدد

اردک نالان سوپر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۰۷,۰۰۰ ۱,۳۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۶۷,۰۰۰ ۱,۳۹۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۲۶,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۸۶,۰۰۰ ۱,۵۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۴ عدد

عروسک فیل دامبو اورجینال (سایز یک)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۲۷,۰۰۰ ۱,۱۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۲۵۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

عروسک بی بی متوسط APT ۸۴۹۹/۵ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۱۴,۰۰۰ ۲,۷۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۳۸,۰۰۰ ۲,۹۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۶۱,۰۰۰ ۳,۰۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۸۵,۰۰۰ ۳,۱۵۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

عروسک فیل نشسته سایز ۲ ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۳,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک اختاپوس مودی (مخملی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۷,۵۰۰ ۳۸۷,۲۰۰
۱ ماهه ۳۹۴,۶۰۰ ۴۰۴,۸۰۰
۲ ماهه ۴۱۱,۸۰۰ ۴۲۲,۴۰۰
۳ ماهه ۴۲۹,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

خانواده باربی ( تعطیلات )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۷۲۴,۰۰۰ ۴,۸۲۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۳۹,۰۰۰ ۵,۰۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۱۵۴,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۳۶۹,۰۰۰ ۵,۴۸۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

عروسک بی بی بزرگ APT ۲۰۲۰ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۶۷,۰۰۰ ۳,۲۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۱۱,۰۰۰ ۳,۳۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۳,۵۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۵۹۹,۰۰۰ ۳,۶۸۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

عروسک جعبه ای آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۲,۰۰۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک بی بی متوسط APT ۹۰۹۹/۵ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۱۴,۰۰۰ ۲,۷۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۳۸,۰۰۰ ۲,۹۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۶۱,۰۰۰ ۳,۰۲۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۸۵,۰۰۰ ۳,۱۵۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

عروسک خواب تمام گوشتی ۱۷۰APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۵۴,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱,۹۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۹۴,۰۰۰ ۲,۰۳۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک خرس ۷۵ سانتی سپیده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۸۹,۰۰۰ ۲,۳۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۹۳,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۹۷,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۰۲,۰۰۰ ۲,۶۶۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک جیلی کت اورجینال صورتی (سایز ۲)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۳,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک انگشتی جنگل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۷,۹۰۰ ۵۷۰,۲۰۰
۱ ماهه ۵۸۳,۲۰۰ ۵۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۶۰۸,۶۰۰ ۶۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۶۳۴,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک دلفین قهوه ای اورجینال ( سایز دو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۸,۲۰۰ ۶۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۶۸۸,۱۰۰ ۷۰۴,۷۰۰
۲ ماهه ۷۱۸,۰۰۰ ۷۳۵,۳۰۰
۳ ماهه ۷۴۸,۰۰۰ ۷۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک اسکویید گیم ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۹,۲۰۰ ۵۰۰,۷۰۰
۱ ماهه ۵۱۱,۵۰۰ ۵۲۳,۴۰۰
۲ ماهه ۵۳۳,۷۰۰ ۵۴۶,۲۰۰
۳ ماهه ۵۵۶,۰۰۰ ۵۶۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۴ عدد

عروسک شخصیتی دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۲,۶۰۰
۱ ماهه ۳۴۰,۴۰۰ ۳۴۷,۷۰۰
۲ ماهه ۳۵۵,۲۰۰ ۳۶۲,۸۰۰
۳ ماهه ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶ عدد

عروسک اسب پونی سایز ۱ ( سپیده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۷,۸۰۰ ۴۸۹,۲۰۰
۱ ماهه ۴۹۹,۵۰۰ ۵۱۱,۵۰۰
۲ ماهه ۵۲۱,۲۰۰ ۵۳۳,۷۰۰
۳ ماهه ۵۴۳,۰۰۰ ۵۵۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد
بالا