خرید عمده انواع شطرنج و تخته نرد از پخش اسباب بازی برادران

منچ و شطرنج سلفونی مربع

قیمت کارتنی ۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شطرنج و تخته نرد مگنتی بردیا

قیمت کارتنی ۵۱۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج و تخته نرد مگنتی شوالیه

قیمت کارتنی ۵۱۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج و مارپله مگنتی پرشیا

قیمت کارتنی ۳۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج جعبه ای ساده طلوع

قیمت کارتنی ۴۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

شطرنج تهران فکر آوران

قیمت کارتنی ۲۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج کلاسیک

قیمت کارتنی ۲۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۶ عدد

شطرنج ۷ بازی

قیمت کارتنی ۳۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج فدراسیون بردیا

قیمت کارتنی ۷۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اتللو و شطرنج جعبه ای آهو

قیمت کارتنی ۲۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج پارچه ای بهزاد

قیمت کارتنی ۵۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شطرنج استوانه ای فکرآوران

قیمت کارتنی ۳۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج و تخته نرد کیفی آهو

قیمت کارتنی ۲۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شطرنج جعبه ای بهزاد

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا