خرید عمده کالاهای قابل فروش در لوازم تحریر از پخش اسباب بازی برادران

مداد مشکی ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۶۰۰ ۱۸,۴۰۰
۱ چک ۱۸,۴۰۰ ۱۹,۳۰۰
۳ چک ۱۹,۲۰۰ ۲۰,۱۰۰
۵ چک ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

مداد مشکی چوب مشکی البرز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۹۰۰ ۱۵,۸۰۰
۱ چک ۱۵,۶۰۰ ۱۶,۵۰۰
۳ چک ۱۶,۳۰۰ ۱۷,۲۰۰
۵ چک ۱۷,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

مداد قرمز ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸,۴۰۰ ۱۹,۳۰۰
۱ چک ۱۹,۳۰۰ ۲۰,۲۰۰
۳ چک ۲۰,۱۰۰ ۲۱,۱۰۰
۵ چک ۲۱,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

خودکار آبی تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵,۵۰۰ ۲۷,۲۰۰
۱ چک ۲۶,۶۰۰ ۲۸,۵۰۰
۳ چک ۲۷,۸۰۰ ۲۹,۷۰۰
۵ چک ۲۹,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

مداد مهندسی B۶ آرتیست آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷,۵۰۰ ۵۰,۱۰۰
۱ چک ۴۹,۶۰۰ ۵۲,۴۰۰
۳ چک ۵۱,۸۰۰ ۵۴,۷۰۰
۵ چک ۵۴,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

مداد مشکی کوییلو ( QUILO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶,۶۰۰ ۴۹,۲۰۰
۱ چک ۴۸,۷۰۰ ۵۱,۵۰۰
۳ چک ۵۰,۸۰۰ ۵۳,۷۰۰
۵ چک ۵۳,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

ماژیک فسفری یونیتی ( unity ) TM ۵۷۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

مداد رنگی ادمیرال ۱۲ رنگ مقوایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۷,۹۰۰ ۲۳۹,۳۰۰
۱ چک ۲۳۸,۲۰۰ ۲۵۰,۲۰۰
۳ چک ۲۴۸,۶۰۰ ۲۶۱,۱۰۰
۵ چک ۲۵۹,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

مداد قرمز شش گوش وک ۲۰۰۲۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰,۱۰۰ ۵۲,۸۰۰
۱ چک ۵۲,۴۰۰ ۵۵,۲۰۰
۳ چک ۵۴,۷۰۰ ۵۷,۶۰۰
۵ چک ۵۷,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

لیوان کلاه دار دسته دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۸,۸۰۰
۱ چک ۱۱۸,۶۰۰ ۱۲۴,۲۰۰
۳ چک ۱۲۳,۸۰۰ ۱۲۹,۶۰۰
۵ چک ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

پاستل ۶+۱ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۳,۴۰۰ ۱۵۲,۲۰۰
۱ چک ۱۴۹,۹۰۰ ۱۵۹,۱۰۰
۳ چک ۱۵۶,۴۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
۵ چک ۱۶۳,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه عینکی جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۰,۸۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
۱ چک ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۲,۷۰۰
۳ چک ۱۵۳,۶۰۰ ۱۵۹,۳۰۰
۵ چک ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

ظرف غذا نی نی مهگل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۸,۲۰۰ ۲۲۶,۱۰۰
۱ چک ۲۲۸,۱۰۰ ۲۳۶,۴۰۰
۳ چک ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۶,۷۰۰
۵ چک ۲۴۸,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب زرین برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۵,۸۰۰ ۲۴۷,۲۰۰
۱ چک ۲۴۶,۵۰۰ ۲۵۸,۵۰۰
۳ چک ۲۵۷,۲۰۰ ۲۶۹,۷۰۰
۵ چک ۲۶۸,۰۰۰ ۲۸۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مداد رنگی ۶ رنگ بلند کودک آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۹,۰۰۰ ۲۶۳,۱۰۰
۱ چک ۲۶۰,۳۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۳ چک ۲۷۱,۶۰۰ ۲۸۷,۰۰۰
۵ چک ۲۸۳,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

حلقه هوش جوجه کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۴,۴۰۰
۱ چک ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۹,۶۰۰
۳ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۵ چک ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چسب ماتیکی ۱۵ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۱,۷۰۰ ۱۱۷,۹۰۰
۱ چک ۱۱۶,۸۰۰ ۱۲۳,۲۰۰
۳ چک ۱۲۱,۹۰۰ ۱۲۸,۶۰۰
۵ چک ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ فنری طلقی تک رنگ زرین برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۳,۲۰۰ ۲۴۴,۶۰۰
۱ چک ۲۴۳,۸۰۰ ۲۵۵,۷۰۰
۳ چک ۲۵۴,۴۰۰ ۲۶۶,۸۰۰
۵ چک ۲۶۵,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۶,۱۰۰ ۳۵۶,۴۰۰
۱ چک ۳۵۱,۴۰۰ ۳۷۲,۶۰۰
۳ چک ۳۶۶,۷۰۰ ۳۸۸,۸۰۰
۵ چک ۳۸۲,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مداد مشکی دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۰۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ چک ۴۶,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۳ چک ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۵ چک ۵۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

پاک کن رنگی ۱۲۶۰ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵,۵۰۰ ۲۷,۲۰۰
۱ چک ۲۶,۶۰۰ ۲۸,۵۰۰
۳ چک ۲۷,۸۰۰ ۲۹,۷۰۰
۵ چک ۲۹,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۹۲۰ عدد

آبرنگ ۶ رنگ آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۹,۲۰۰ ۲۸۵,۱۰۰
۱ چک ۲۸۱,۵۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
۳ چک ۲۹۳,۷۰۰ ۳۱۱,۰۰۰
۵ چک ۳۰۶,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

لیوان نی دار مینیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۶,۸۰۰
۱ چک ۱۷۶,۶۰۰ ۱۸۴,۹۰۰
۳ چک ۱۸۴,۳۰۰ ۱۹۲,۹۰۰
۵ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تراش ۷۱۲ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵,۷۰۰ ۴۸,۴۰۰
۱ چک ۴۷,۸۰۰ ۵۰,۶۰۰
۳ چک ۴۹,۹۰۰ ۵۲,۸۰۰
۵ چک ۵۲,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

پاک کن کوییلو ( QUILO ) ( بسته بندی ۳۰ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۰,۳۰۰ ۱۰۴,۷۰۰
۱ چک ۱۰۴,۸۰۰ ۱۰۹,۴۰۰
۳ چک ۱۰۹,۴۰۰ ۱۱۴,۲۰۰
۵ چک ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

قمقمه طرح فلز کوچک خانه رویایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۷,۸۰۰ ۱۵۴,۸۰۰
۱ چک ۱۵۴,۵۰۰ ۱۶۱,۹۰۰
۳ چک ۱۶۱,۲۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۵ چک ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مداد مشکی رابیت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۹۰۰ ۱۵,۸۰۰
۱ چک ۱۵,۶۰۰ ۱۶,۵۰۰
۳ چک ۱۶,۳۰۰ ۱۷,۲۰۰
۵ چک ۱۷,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۳۰۴ عدد

لیوان فانتزی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
۱ چک ۱۱۵,۰۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۳ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۵ چک ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

مداد مشکی سدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳,۴۰۰ ۳۵,۲۰۰
۱ چک ۳۴,۹۰۰ ۳۶,۸۰۰
۳ چک ۳۶,۴۰۰ ۳۸,۴۰۰
۵ چک ۳۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

برچسب انیمیشنی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸,۴۰۰ ۵۰,۱۰۰
۱ چک ۵۰,۶۰۰ ۵۲,۴۰۰
۳ چک ۵۲,۸۰۰ ۵۴,۷۰۰
۵ چک ۵۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب کلاسیک آپادانا کد ۲۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۲۳,۵۰۰
۱ چک ۲۲۲,۶۰۰ ۲۳۳,۶۰۰
۳ چک ۲۳۲,۳۰۰ ۲۴۳,۸۰۰
۵ چک ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ مقوا فاقد چوب امپراطور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۷,۹۰۰ ۲۳۹,۳۰۰
۱ چک ۲۳۸,۲۰۰ ۲۵۰,۲۰۰
۳ چک ۲۴۸,۶۰۰ ۲۶۱,۱۰۰
۵ چک ۲۵۹,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

خودکار یونی مکس قرمز ( UNIMAX )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۵,۶۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱۱۰,۴۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱۱۵,۲۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

استیکر ماه و ستاره شب تاب کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۶۰۰ ۲۰۲,۴۰۰
۱ چک ۲۰۲,۴۰۰ ۲۱۱,۶۰۰
۳ چک ۲۱۱,۲۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
۵ چک ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۸,۴۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۴,۳۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۰,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۲ عدد

قمقمه طرح شیشه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۱ چک ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
۳ چک ۱۳۶,۳۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱۴۲,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه عینکی نی دار نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۸۰۰ ۱۳۹,۹۰۰
۱ چک ۱۳۸,۹۰۰ ۱۴۶,۲۰۰
۳ چک ۱۴۴,۹۰۰ ۱۵۲,۶۰۰
۵ چک ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

چسب پهن ۹۰ یارد ریدر ( rayder )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۵,۸۰۰ ۲۴۸,۱۰۰
۱ چک ۲۴۶,۵۰۰ ۲۵۹,۴۰۰
۳ چک ۲۵۷,۲۰۰ ۲۷۰,۷۰۰
۵ چک ۲۶۸,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۳,۴۰۰ ۱۵۰,۴۰۰
۱ چک ۱۴۹,۹۰۰ ۱۵۷,۳۰۰
۳ چک ۱۵۶,۴۰۰ ۱۶۴,۱۰۰
۵ چک ۱۶۳,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

تراش ۷۱۸ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵,۷۰۰ ۴۸,۴۰۰
۱ چک ۴۷,۸۰۰ ۵۰,۶۰۰
۳ چک ۴۹,۹۰۰ ۵۲,۸۰۰
۵ چک ۵۲,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد رنگی ۶ رنگ کوتاه آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۶,۶۰۰ ۱۶۴,۵۰۰
۱ چک ۱۶۳,۷۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۳ چک ۱۷۰,۸۰۰ ۱۷۹,۵۰۰
۵ چک ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

چوب خط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۷,۷۰۰
۱ چک ۱۷۶,۶۰۰ ۱۸۵,۸۰۰
۳ چک ۱۸۴,۳۰۰ ۱۹۳,۹۰۰
۵ چک ۱۹۲,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

قمقمه ساعت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ چک ۲۱۴,۳۰۰ ۲۲۵,۴۰۰
۳ چک ۲۲۳,۶۰۰ ۲۳۵,۲۰۰
۵ چک ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

استیکر hl۸۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵,۰۰۰ ۹۹,۴۰۰
۱ چک ۹۹,۳۰۰ ۱۰۳,۹۰۰
۳ چک ۱۰۳,۶۰۰ ۱۰۸,۴۰۰
۵ چک ۱۰۸,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰۰۰ عدد

قمقمه طرح فلز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
۱ چک ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۶,۶۰۰
۳ چک ۱۷۵,۶۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۵ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

استیکر lbf

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۵,۶۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱۱۰,۴۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱۱۵,۲۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰۰۰ عدد

عروسک انگشتی خانواده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۷,۸۰۰ ۲۷۰,۱۰۰
۱ چک ۲۶۹,۵۰۰ ۲۸۲,۴۰۰
۳ چک ۲۸۱,۲۰۰ ۲۹۴,۷۰۰
۵ چک ۲۹۳,۰۰۰ ۳۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۰ عدد

پاستل ۱۲+۲ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۸,۹۰۰ ۲۹۴,۸۰۰
۱ چک ۲۹۱,۶۰۰ ۳۰۸,۲۰۰
۳ چک ۳۰۴,۳۰۰ ۳۲۱,۶۰۰
۵ چک ۳۱۷,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مداد طراحی دایناسور B

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳,۱۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ چک ۴۵,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۳ چک ۴۷,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۵ چک ۴۹,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

حباب ساز طرح بلندگو چراغدار سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۷,۳۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
۱ چک ۳۴۲,۲۰۰ ۳۵۹,۷۰۰
۳ چک ۳۵۷,۱۰۰ ۳۷۵,۳۰۰
۵ چک ۳۷۲,۰۰۰ ۳۹۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

قمقمه جام دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۹,۱۰۰ ۲۳۰,۵۰۰
۱ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
۳ چک ۲۳۹,۰۰۰ ۲۵۱,۵۰۰
۵ چک ۲۴۹,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

لاک غلط گیر ۷ میل کرونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۷۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱۰۹,۴۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱۱۴,۲۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵ چک ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

دفتر ۵۰ برگ فنری طلقی تک رنگ زرین برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۶,۴۰۰ ۲۵۸,۷۰۰
۱ چک ۲۵۷,۶۰۰ ۲۷۰,۴۰۰
۳ چک ۲۶۸,۸۰۰ ۲۸۲,۲۰۰
۵ چک ۲۸۰,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

مداد طراحی دایناسور H۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳,۱۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ چک ۴۵,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۳ چک ۴۷,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۵ چک ۴۹,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

پاک کن مثلثی رنگی ۲۵۳۶ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰
۱ چک ۷۶,۳۰۰ ۸۰,۰۰۰
۳ چک ۷۹,۶۰۰ ۸۳,۵۰۰
۵ چک ۸۳,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۱۵۲ عدد

قمقمه شیکر کاوردار هاشوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۲۰۰ ۳۹۰,۷۰۰
۱ چک ۳۸۹,۱۰۰ ۴۰۸,۴۰۰
۳ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۵ چک ۴۲۳,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

خودکار یونی مکس آبی ( UNIMAX )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۵,۶۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱۱۰,۴۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱۱۵,۲۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵ چک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰۰ عدد

لیوان درب دار عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶,۸۰۰ ۷۰,۴۰۰
۱ چک ۶۹,۹۰۰ ۷۳,۶۰۰
۳ چک ۷۲,۹۰۰ ۷۶,۸۰۰
۵ چک ۷۶,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶ عدد

مداد مشکی ۴۱۳ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۷,۰۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۹,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

سر مدادی عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰,۸۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱ چک ۳۲,۲۰۰ ۳۴,۰۰۰
۳ چک ۳۳,۶۰۰ ۳۵,۵۰۰
۵ چک ۳۵,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۵۹۲ عدد

جامدادی تک زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۱,۶۰۰
۱ چک ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۳,۱۰۰
۳ چک ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۴,۵۰۰
۵ چک ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶ عدد

مداد مشکی ۴۰۴ ( داخلی ) CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۷,۰۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۹,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

جامدادی سنتی ۲ زیپ سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۹,۶۰۰ ۴۶۸,۱۰۰
۱ چک ۴۷۰,۱۰۰ ۴۸۹,۴۰۰
۳ چک ۴۹۰,۵۰۰ ۵۱۰,۷۰۰
۵ چک ۵۱۱,۰۰۰ ۵۳۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۰ عدد

حباب ساز طرح ماهی چراغدار سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۷,۶۰۰ ۳۳۳,۵۰۰
۱ چک ۳۳۲,۱۰۰ ۳۴۸,۶۰۰
۳ چک ۳۴۶,۵۰۰ ۳۶۳,۸۰۰
۵ چک ۳۶۱,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۲۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹,۲۰۰ ۸۲,۷۰۰
۱ چک ۸۲,۸۰۰ ۸۶,۴۰۰
۳ چک ۸۶,۴۰۰ ۹۰,۲۰۰
۵ چک ۹۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰۰ عدد

خمیر بازی ۶ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۸,۸۰۰ ۲۴۲,۸۰۰
۱ چک ۲۳۹,۲۰۰ ۲۵۳,۹۰۰
۳ چک ۲۴۹,۶۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۵ چک ۲۶۰,۰۰۰ ۲۷۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

قمقمه سفینه مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مداد قرمز کوییلو ( QUILO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۴,۵۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۷,۰۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۹,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

دفتر ۸۰ برگ ته چسب پن تن آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۷,۴۰۰ ۳۰۹,۷۰۰
۱ چک ۳۱۰,۹۰۰ ۳۲۳,۸۰۰
۳ چک ۳۲۴,۴۰۰ ۳۳۷,۹۰۰
۵ چک ۳۳۸,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۰ عدد

برچسب انیمیشنی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۶,۱۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۸,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۲۰۰ عدد

دفترچه یادداشت طلقی تک رنگ زرین برگ ۱/۱۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۴,۷۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ چک ۱۰۹,۴۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۳ چک ۱۱۴,۲۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۵ چک ۱۱۹,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

جاکلیدی سیلیکونی خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۵,۲۰۰ ۱۵۲,۲۰۰
۱ چک ۱۵۱,۸۰۰ ۱۵۹,۱۰۰
۳ چک ۱۵۸,۴۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
۵ چک ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

روان نویس سر عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۵,۲۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۱ چک ۱۵۱,۸۰۰ ۱۵۸,۲۰۰
۳ چک ۱۵۸,۴۰۰ ۱۶۵,۱۰۰
۵ چک ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

پاک کن سفید JM۱۱۳۰ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹,۲۰۰ ۵۱,۹۰۰
۱ چک ۵۱,۵۰۰ ۵۴,۲۰۰
۳ چک ۵۳,۷۰۰ ۵۶,۶۰۰
۵ چک ۵۶,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

حباب ساز چراغ دار فضایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۷,۶۰۰ ۳۳۳,۵۰۰
۱ چک ۳۳۲,۱۰۰ ۳۴۸,۶۰۰
۳ چک ۳۴۶,۵۰۰ ۳۶۳,۸۰۰
۵ چک ۳۶۱,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

خمیر بازی ۱۰ رنگ وکیومی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۲,۹۰۰ ۴۵۸,۴۰۰
۱ چک ۴۵۲,۶۰۰ ۴۷۹,۳۰۰
۳ چک ۴۷۲,۳۰۰ ۵۰۰,۱۰۰
۵ چک ۴۹۲,۰۰۰ ۵۲۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

جامدادی ۲ زیپ کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۸,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰
۱ چک ۴۰۵,۷۰۰ ۴۲۱,۳۰۰
۳ چک ۴۲۳,۳۰۰ ۴۳۹,۶۰۰
۵ چک ۴۴۱,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه کتابی شفاف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۷,۰۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۱ چک ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۶,۹۰۰
۳ چک ۱۲۷,۶۰۰ ۱۳۲,۴۰۰
۵ چک ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

لیوان مخروطی درب دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۸,۸۰۰
۱ چک ۱۱۸,۶۰۰ ۱۲۴,۲۰۰
۳ چک ۱۲۳,۸۰۰ ۱۲۹,۶۰۰
۵ چک ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

فنر رنگین کمان قطر ۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۴۰۰ ۷۳,۹۰۰
۱ چک ۷۳,۶۰۰ ۷۷,۲۰۰
۳ چک ۷۶,۸۰۰ ۸۰,۶۰۰
۵ چک ۸۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

حباب ساز طرح فیل چراغدار سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۷,۳۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
۱ چک ۳۴۲,۲۰۰ ۳۵۹,۷۰۰
۳ چک ۳۵۷,۱۰۰ ۳۷۵,۳۰۰
۵ چک ۳۷۲,۰۰۰ ۳۹۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۰ عدد

استیکر اسب شب تاب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۰ ۰
۱ چک ۰ ۰
۳ چک ۰ ۰
۵ چک ۰ ۰
تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

مداد رنگی ۶ رنگ فاقد چوب امپراطور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۴,۴۰۰ ۱۱۹,۶۰۰
۱ چک ۱۱۹,۶۰۰ ۱۲۵,۱۰۰
۳ چک ۱۲۴,۸۰۰ ۱۳۰,۵۰۰
۵ چک ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

خودکار قرمز کنکو مدل فینو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹,۵۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ چک ۷۲,۶۰۰ ۷۶,۳۰۰
۳ چک ۷۵,۸۰۰ ۷۹,۶۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

فنر رنگین کمان قطر ۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۷,۳۰۰
۱ چک ۱۰۶,۷۰۰ ۱۱۲,۲۰۰
۳ چک ۱۱۱,۳۰۰ ۱۱۷,۱۰۰
۵ چک ۱۱۶,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

حباب ساز طرح دلفین چراغدار سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۷,۶۰۰ ۳۳۳,۵۰۰
۱ چک ۳۳۲,۱۰۰ ۳۴۸,۶۰۰
۳ چک ۳۴۶,۵۰۰ ۳۶۳,۸۰۰
۵ چک ۳۶۱,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

استیکر ماه و ستاره شب تاب بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۸,۹۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۱ چک ۲۹۱,۶۰۰ ۳۰۶,۳۰۰
۳ چک ۳۰۴,۳۰۰ ۳۱۹,۶۰۰
۵ چک ۳۱۷,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۱,۶۰۰ ۱۸۰,۴۰۰
۱ چک ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۸,۶۰۰
۳ چک ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۶,۸۰۰
۵ چک ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۲ عدد

قمقمه کاور دار طرح سنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۹,۲۰۰ ۳۹۵,۱۰۰
۱ چک ۳۹۶,۵۰۰ ۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۴۱۳,۷۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
۵ چک ۴۳۱,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کتابی طرح فلز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۳,۶۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۱ چک ۱۷۱,۱۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۳ چک ۱۷۸,۵۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۵ چک ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه کودک موشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۹,۹۰۰ ۳۷۷,۵۰۰
۱ چک ۳۷۶,۲۰۰ ۳۹۴,۶۰۰
۳ چک ۳۹۲,۶۰۰ ۴۱۱,۸۰۰
۵ چک ۴۰۹,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ آرتلاین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۷,۲۰۰ ۷۵۴,۱۰۰
۱ چک ۷۴۹,۸۰۰ ۷۸۸,۴۰۰
۳ چک ۷۸۲,۴۰۰ ۸۲۲,۷۰۰
۵ چک ۸۱۵,۰۰۰ ۸۵۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

حباب ساز فوتی قلمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۰۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ چک ۵۳,۳۰۰ ۵۶,۱۰۰
۳ چک ۵۵,۶۰۰ ۵۸,۵۰۰
۵ چک ۵۸,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

جامدادی ۲ قلو ( طرح بغل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۸,۶۰۰ ۵۲۸,۸۰۰
۱ چک ۵۳۱,۷۰۰ ۵۵۲,۹۰۰
۳ چک ۵۵۴,۸۰۰ ۵۷۶,۹۰۰
۵ چک ۵۷۸,۰۰۰ ۶۰۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه قاب دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۰۰۰ ۳۳۷,۹۰۰
۱ چک ۳۳۶,۷۰۰ ۳۵۳,۲۰۰
۳ چک ۳۵۱,۳۰۰ ۳۶۸,۶۰۰
۵ چک ۳۶۶,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

یویو آتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۹۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ چک ۵۴,۲۰۰ ۵۶,۱۰۰
۳ چک ۵۶,۶۰۰ ۵۸,۵۰۰
۵ چک ۵۹,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

قمقمه شیکر مات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۲,۴۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۱,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۲۰,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۳۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۰ عدد

روبیک آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۱,۶۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
۱ چک ۲۶۳,۱۰۰ ۲۷۶,۰۰۰
۳ چک ۲۷۴,۵۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
۵ چک ۲۸۶,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب پن تن تارا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۷,۲۰۰ ۱۷۴,۲۰۰
۱ چک ۱۷۴,۸۰۰ ۱۸۲,۱۰۰
۳ چک ۱۸۲,۴۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
۵ چک ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

پاک کن میکرو پودر کنکو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸,۷۰۰ ۴۱,۳۰۰
۱ چک ۴۰,۴۰۰ ۴۳,۲۰۰
۳ چک ۴۲,۲۰۰ ۴۵,۱۰۰
۵ چک ۴۴,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

میمون و خرچنگ کوکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۹,۱۰۰ ۲۲۷,۹۰۰
۱ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۳۸,۲۰۰
۳ چک ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۸,۶۰۰
۵ چک ۲۴۹,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

جامدادی ۳ زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۳,۴۰۰ ۳۷۷,۵۰۰
۱ چک ۳۷۹,۹۰۰ ۳۹۴,۶۰۰
۳ چک ۳۹۶,۴۰۰ ۴۱۱,۸۰۰
۵ چک ۴۱۳,۰۰۰ ۴۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

جامدادی ۳ زیپ کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۹۰۰ ۴۶۵,۵۰۰
۱ چک ۴۶۸,۲۰۰ ۴۸۶,۶۰۰
۳ چک ۴۸۸,۶۰۰ ۵۰۷,۸۰۰
۵ چک ۵۰۹,۰۰۰ ۵۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

شانسی بی بی کولا سایز کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۲,۸۰۰ ۲۸۴,۲۰۰
۱ چک ۲۸۵,۲۰۰ ۲۹۷,۱۰۰
۳ چک ۲۹۷,۶۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۵ چک ۳۱۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

تراش فلزی مثلثی ۱۴۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۲۲,۶۰۰
۱ چک ۲۲۲,۶۰۰ ۲۳۲,۷۰۰
۳ چک ۲۳۲,۳۰۰ ۲۴۲,۸۰۰
۵ چک ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۱۲۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب نقاشی آپادانا کد ۱۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۲,۹۰۰ ۲۲۳,۵۰۰
۱ چک ۲۲۲,۶۰۰ ۲۳۳,۶۰۰
۳ چک ۲۳۲,۳۰۰ ۲۴۳,۸۰۰
۵ چک ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

چسب ماتیکی ۸ گرم ۷۲۸ پارسیکار PARSIKAR

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۶,۷۰۰ ۱۳۲,۸۰۰
۱ چک ۱۳۲,۴۰۰ ۱۳۸,۹۰۰
۳ چک ۱۳۸,۲۰۰ ۱۴۴,۹۰۰
۵ چک ۱۴۴,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

لیوان ۶ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۶,۰۰۰ ۱۵۳,۱۰۰
۱ چک ۱۵۲,۷۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۳ چک ۱۵۹,۳۰۰ ۱۶۷,۰۰۰
۵ چک ۱۶۶,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماژیک آبی وایت برد پلیکان PELIKAN

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۹,۳۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۵,۲۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۱,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

قمقمه کتابی پوما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۵,۱۰۰ ۱۸۲,۱۰۰
۱ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۰,۴۰۰
۳ چک ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۸,۷۰۰
۵ چک ۱۹۹,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۰ عدد

قمقمه شیکر کاوردار زنبوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۲۰۰ ۳۹۰,۷۰۰
۱ چک ۳۸۹,۱۰۰ ۴۰۸,۴۰۰
۳ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۵ چک ۴۲۳,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۰۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ چک ۲۱۴,۳۰۰ ۲۲۵,۴۰۰
۳ چک ۲۲۳,۶۰۰ ۲۳۵,۲۰۰
۵ چک ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ظرف غذا ۴ قفل مایکروویوی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۳,۲۰۰ ۳۲۹,۱۰۰
۱ چک ۳۲۷,۵۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
۳ چک ۳۴۱,۷۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
۵ چک ۳۵۶,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم خامه ای هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲,۴۰۰ ۹۶,۸۰۰
۱ چک ۹۶,۶۰۰ ۱۰۱,۲۰۰
۳ چک ۱۰۰,۸۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۵ چک ۱۰۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اتود ( ۰.۵ ) ۸۲۴ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۹,۲۰۰ ۱۶۶,۳۰۰
۱ چک ۱۶۶,۵۰۰ ۱۷۳,۸۰۰
۳ چک ۱۷۳,۷۰۰ ۱۸۱,۴۰۰
۵ چک ۱۸۱,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۷۲۸ عدد

چسب پهن ۹۰ یارد ۴۰ میکرون ناگو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۹,۵۰۰ ۳۰۴,۴۰۰
۱ چک ۳۰۲,۶۰۰ ۳۱۸,۳۰۰
۳ چک ۳۱۵,۸۰۰ ۳۳۲,۱۰۰
۵ چک ۳۲۹,۰۰۰ ۳۴۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

خط کش شابلون دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰,۸۰۰ ۳۲,۵۰۰
۱ چک ۳۲,۲۰۰ ۳۴,۰۰۰
۳ چک ۳۳,۶۰۰ ۳۵,۵۰۰
۵ چک ۳۵,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

دفتر ۶۰ برگ فنری طرحدار طلقی زرین برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۸,۴۰۰ ۲۸۱,۶۰۰
۱ چک ۲۸۰,۶۰۰ ۲۹۴,۴۰۰
۳ چک ۲۹۲,۸۰۰ ۳۰۷,۲۰۰
۵ چک ۳۰۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ مقوا آسیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۷,۶۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱ چک ۲۴۸,۴۰۰ ۲۶۰,۳۰۰
۳ چک ۲۵۹,۲۰۰ ۲۷۱,۶۰۰
۵ چک ۲۷۰,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

شیکر جا قرصی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۳,۷۰۰ ۴۸۳,۱۰۰
۱ چک ۴۸۴,۸۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
۳ چک ۵۰۵,۹۰۰ ۵۲۷,۰۰۰
۵ چک ۵۲۷,۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پاک کن سفید اینوکس ( بسته بندی ۳۰ عددی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶,۶۰۰ ۴۸,۴۰۰
۱ چک ۴۸,۷۰۰ ۵۰,۶۰۰
۳ چک ۵۰,۸۰۰ ۵۲,۸۰۰
۵ چک ۵۳,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

پاک کن سفید JM۱۶۳۰ ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹,۲۰۰ ۵۱,۹۰۰
۱ چک ۵۱,۵۰۰ ۵۴,۲۰۰
۳ چک ۵۳,۷۰۰ ۵۶,۶۰۰
۵ چک ۵۶,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

قمقمه ورزشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

شانسی بی بی کولا سایز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۰,۰۰۰ ۴۲۶,۸۰۰
۱ چک ۴۲۸,۷۰۰ ۴۴۶,۲۰۰
۳ چک ۴۴۷,۳۰۰ ۴۶۵,۶۰۰
۵ چک ۴۶۶,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

چسب نواری ۳۶ یارد پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰
۱ چک ۷۶,۳۰۰ ۸۰,۰۰۰
۳ چک ۷۹,۶۰۰ ۸۳,۵۰۰
۵ چک ۸۳,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

شانسی بی بی کولا سایز متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۲,۳۰۰ ۳۵۷,۲۰۰
۱ چک ۳۵۷,۸۰۰ ۳۷۳,۵۰۰
۳ چک ۳۷۳,۴۰۰ ۳۸۹,۷۰۰
۵ چک ۳۸۹,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

دفتر ۲۰ برگ نقاشی رحلی زرین برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۵,۱۰۰ ۱۸۳,۹۰۰
۱ چک ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۲,۲۰۰
۳ چک ۱۹۱,۰۰۰ ۲۰۰,۶۰۰
۵ چک ۱۹۹,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

اسلایم شفاف هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲,۴۰۰ ۹۶,۸۰۰
۱ چک ۹۶,۶۰۰ ۱۰۱,۲۰۰
۳ چک ۱۰۰,۸۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۵ چک ۱۰۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان مخروطی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۴,۴۰۰ ۱۱۹,۶۰۰
۱ چک ۱۱۹,۶۰۰ ۱۲۵,۱۰۰
۳ چک ۱۲۴,۸۰۰ ۱۳۰,۵۰۰
۵ چک ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

قمقمه کتابی شفاف جعبه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۲۰۰ ۳۹۰,۷۰۰
۱ چک ۳۸۹,۱۰۰ ۴۰۸,۴۰۰
۳ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۵ چک ۴۲۳,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه ورزشی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۱۰۰ ۱۴۳,۴۰۰
۱ چک ۱۴۴,۴۰۰ ۱۴۹,۹۰۰
۳ چک ۱۵۰,۷۰۰ ۱۵۶,۴۰۰
۵ چک ۱۵۷,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چرخ عصا هلی کوپتر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۹,۰۰۰ ۶۰۶,۳۰۰
۱ چک ۶۰۵,۳۰۰ ۶۳۳,۸۰۰
۳ چک ۶۳۱,۶۰۰ ۶۶۱,۴۰۰
۵ چک ۶۵۸,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

خمیر بازی ۷ رنگ مقوایی آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۹,۰۰۰ ۲۶۳,۱۰۰
۱ چک ۲۶۰,۳۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۳ چک ۲۷۱,۶۰۰ ۲۸۷,۰۰۰
۵ چک ۲۸۳,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

قمقمه طرح عروسکی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۳,۵۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
۱ چک ۲۳۳,۶۰۰ ۲۴۴,۷۰۰
۳ چک ۲۴۳,۸۰۰ ۲۵۵,۳۰۰
۵ چک ۲۵۴,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قمقمه کتابی مات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۲,۲۰۰ ۳۹۰,۷۰۰
۱ چک ۳۸۹,۱۰۰ ۴۰۸,۴۰۰
۳ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۵ چک ۴۲۳,۰۰۰ ۴۴۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

سوزن دوخت ۲۴.۶ سیلور پارسیکار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۷,۲۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۱ چک ۱۴۳,۵۰۰ ۱۵۰,۸۰۰
۳ چک ۱۴۹,۷۰۰ ۱۵۷,۴۰۰
۵ چک ۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

مداد قرمز ۲۰۰۲۵ وک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰,۱۰۰ ۵۲,۸۰۰
۱ چک ۵۲,۴۰۰ ۵۵,۲۰۰
۳ چک ۵۴,۷۰۰ ۵۷,۶۰۰
۵ چک ۵۷,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

ماشین آتشنشانی قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۸,۲۰۰ ۴۵۶,۷۰۰
۱ چک ۴۵۸,۱۰۰ ۴۷۷,۴۰۰
۳ چک ۴۷۸,۰۰۰ ۴۹۸,۲۰۰
۵ چک ۴۹۸,۰۰۰ ۵۱۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۴۸ عدد

ماژیک فسفری هرون HERON

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۶,۷۰۰ ۱۳۲,۸۰۰
۱ چک ۱۳۲,۴۰۰ ۱۳۸,۹۰۰
۳ چک ۱۳۸,۲۰۰ ۱۴۴,۹۰۰
۵ چک ۱۴۴,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

قمقمه طرح فلزی کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۹۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۱ چک ۱۳۰,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
۳ چک ۱۳۶,۳۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱۴۲,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۲ عدد

حلقه هوش جوجه متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۷,۲۰۰ ۲۸۹,۵۰۰
۱ چک ۲۸۹,۸۰۰ ۳۰۲,۶۰۰
۳ چک ۳۰۲,۴۰۰ ۳۱۵,۸۰۰
۵ چک ۳۱۵,۰۰۰ ۳۲۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۳۲ عدد

اسلایم صدفی هوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲,۴۰۰ ۹۶,۸۰۰
۱ چک ۹۶,۶۰۰ ۱۰۱,۲۰۰
۳ چک ۱۰۰,۸۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
۵ چک ۱۰۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ فلز شکرستان ( آزاده )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱۱,۳۰۰ ۸۵۱,۸۰۰
۱ چک ۸۴۸,۲۰۰ ۸۹۰,۵۰۰
۳ چک ۸۸۵,۱۰۰ ۹۲۹,۲۰۰
۵ چک ۹۲۲,۰۰۰ ۹۶۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دفتر ۵۰ برگ ته چسب فانتزی نقاشی آوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۵,۶۰۰ ۱۹۲,۷۰۰
۱ چک ۱۹۴,۱۰۰ ۲۰۱,۴۰۰
۳ چک ۲۰۲,۵۰۰ ۲۱۰,۲۰۰
۵ چک ۲۱۱,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

تانگو ( tango )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۳,۷۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ چک ۲۵۴,۸۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۳ چک ۲۶۵,۹۰۰ ۲۷۶,۴۰۰
۵ چک ۲۷۷,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
تعداد در کارتن ۴۸ عدد

جدول ارزش مکانی کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۷,۲۰۰ ۱۴۳,۴۰۰
۱ چک ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۹,۹۰۰
۳ چک ۱۴۹,۷۰۰ ۱۵۶,۴۰۰
۵ چک ۱۵۶,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۵ عدد

پاک کن رنگی ۴۰۰۹ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸,۴۰۰ ۵۰,۱۰۰
۱ چک ۵۰,۶۰۰ ۵۲,۴۰۰
۳ چک ۵۲,۸۰۰ ۵۴,۷۰۰
۵ چک ۵۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۳۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰,۷۰۰ ۶۴,۲۰۰
۱ چک ۶۳,۴۰۰ ۶۷,۱۰۰
۳ چک ۶۶,۲۰۰ ۷۰,۰۰۰
۵ چک ۶۹,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

چسب ماتیکی ۲۵ گرم آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۵,۵۰۰ ۱۴۳,۴۰۰
۱ چک ۱۴۱,۶۰۰ ۱۴۹,۹۰۰
۳ چک ۱۴۷,۸۰۰ ۱۵۶,۴۰۰
۵ چک ۱۵۴,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰
تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ طلقی فنری فانتزی آپادانا کد ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۸,۴۰۰ ۲۴۹,۹۰۰
۱ چک ۲۴۹,۳۰۰ ۲۶۱,۲۰۰
۳ چک ۲۶۰,۱۰۰ ۲۷۲,۶۰۰
۵ چک ۲۷۱,۰۰۰ ۲۸۴,۰۰۰
تعداد در کارتن ۱۳۰ عدد

میوه نوبرانه بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۵,۰۰۰ ۳۲۷,۳۰۰
۱ چک ۳۲۹,۳۰۰ ۳۴۲,۲۰۰
۳ چک ۳۴۳,۶۰۰ ۳۵۷,۱۰۰
۵ چک ۳۵۸,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰
تعداد در کارتن ۷۰ عدد