خرید عمده ظروف پلاستیکی از پخش اسباب بازی برادران

لیوان دوجداره فانتسیا

قیمت کارتنی ۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

لیوان تاشو ۳ بعدی

قیمت کارتنی ۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

لیوان ۶ عددی

قیمت کارتنی ۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ظرف غذا تاشو دوطبقه

قیمت کارتنی ۱۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

لیوان تاشو

قیمت کارتنی ۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

قمقمه شیکر همزن دار

قیمت کارتنی ۲۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه شیکر ۳ تکه همزن دار

قیمت کارتنی ۲۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

محلول پاش

قیمت کارتنی ۱۰۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

قمقمه کاور دار جام

قیمت کارتنی ۲۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه طرح فلزی

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه کتابی شفاف

قیمت کارتنی ۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه کاوردار اشک

قیمت کارتنی ۲۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کیتی

قیمت کارتنی ۵۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

لیوان موشی شفاف

قیمت کارتنی ۵۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

لیوان درب دار عروسکی

قیمت کارتنی ۴۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

قمقمه بند دار تپل چرمی

قیمت کارتنی ۲۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه فانتزی

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ظرف ساندویچ

قیمت کارتنی ۱۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه دسته دار ( مایکروویوی )

قیمت کارتنی ۲۲۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ظرف غذا نی نی مهگل

قیمت کارتنی ۱۲۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قمقمه ورزشی نی دار

قیمت کارتنی ۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه شیکر انگشتی

قیمت کارتنی ۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

قیمت کارتنی ۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه عینکی مهرسا

قیمت کارتنی ۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه فانتسیا

قیمت کارتنی ۱۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه کاور دار نی دار

قیمت کارتنی ۱۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

لیوان نی دار مینیون

قیمت کارتنی ۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه قاشق دار

قیمت کارتنی ۱۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه پلی کربنات ۶۰۰ میل

قیمت کارتنی ۲۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه کیتی

قیمت کارتنی ۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قمقمه مینیون

قیمت کارتنی ۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

قمقمه طرح فلز بزرگ

قیمت کارتنی ۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

قمقمه کتابی

قیمت کارتنی ۱۲۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه دمبل

قیمت کارتنی ۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

لیوان نی دار طرح بستنی

قیمت کارتنی ۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه دوجداره مهرسا

قیمت کارتنی ۲۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قمقمه ساعت مهرسا

قیمت کارتنی ۱۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان مخروطی نی دار

قیمت کارتنی ۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا