خرید عمده فروش عمده محصولات سالار از پخش اسباب بازی برادران

کش بدنساز همراه بانوان سالار

قیمت کارتنی ۵۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

حلقه کمر دیاموند سالار

قیمت کارتنی ۸۲۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۵۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

بلز BS۱۶ کیس دار سالار

قیمت کارتنی ۱,۸۲۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بلز طنین ساز ۱ اکتاو سالار

قیمت کارتنی ۹۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

حلقه کمر ماساژی جعبه ای سالار

قیمت کارتنی ۱,۰۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

فوتبال دستی متوسط پایه دار و گل شمار سالار

قیمت کارتنی ۲,۵۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۵۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳ عدد

کش بدنساز همراه آقایان سالار

قیمت کارتنی ۵۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

فوتبال دستی کوچک پایه دار و گل شمار سالار

قیمت کارتنی ۲,۲۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۲۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳ عدد

فوتبال دستی بزرگ پایه دار و گل شمار سالار

قیمت کارتنی ۲,۸۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۸۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳ عدد

بسکتبال پایه دار سالار

قیمت کارتنی ۴۶۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

بلز BS۱۹ کیس دار سالار

قیمت کارتنی ۲,۰۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۱۶۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کش بدنساز همراه قوی سالار

قیمت کارتنی ۵۸۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماربل شوت سالار

قیمت کارتنی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کش بدنساز همگانی همراه سالار

قیمت کارتنی ۵۱۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کش بدنساز همراه صادراتی سالار

قیمت کارتنی ۶۱۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۴۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بلز طنین ساز ۱.۵ اکتاو سالار

قیمت کارتنی ۹۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۲۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ماشین های ساختنی کارکیت سالار

قیمت کارتنی ۶۱۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۴۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

حلقه کمر مگنتی دیاموند سلفونی سالار

قیمت کارتنی ۷۲۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حلقه کمر ماساژی مگنتی دوبل استار سالار

قیمت کارتنی ۱,۱۳۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

بلز BS۱۳ کیس دار سالار

قیمت کارتنی ۱,۲۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۶۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

میز تحریر سالار

قیمت کارتنی ۳,۱۶۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۳۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا