خرید عمده مشاغل از پخش اسباب بازی برادران

ماشین راهسازی سلفونی

قیمت کارتنی ۱۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

لندکروز پلیس

قیمت کارتنی ۳۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

راهسازی بزرگ ۳ عددی ( ۱۱۳ )

قیمت کارتنی ۲۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ابزار کیفی

قیمت کارتنی ۳۲۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین خدماتی

قیمت کارتنی ۳۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

راهسازی بزرگ ۲ عددی ( ۱۰۹ )

قیمت کارتنی ۱۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

کارواش سرسره

قیمت کارتنی ۷۶۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پزشکی کیفی جم

قیمت کارتنی ۴۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۳ عدد

مجموعه کلاشینکف پلیس

قیمت کارتنی ۵۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

مولتی ون سلفونی

قیمت کارتنی ۲۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست پزشکی کیفی درج

قیمت کارتنی ۱,۵۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۶۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

باغبان کوچولو

قیمت کارتنی ۳۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ابزار ۲۹ قطعه کلاهدار درج

قیمت کارتنی ۸۲۷,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین پورشه اسپرت و پلیس درج

قیمت کارتنی ۴۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سمند تاکسی جعبه ای درج

قیمت کارتنی ۴۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین پلیس لیکان

قیمت کارتنی ۴۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۳۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

ست کلت با جلیقه

قیمت کارتنی ۸۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین لندرور اسپرت و پلیس وکیومی درج

قیمت کارتنی ۶۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین بازیافت کیوان ( k۱-۱۰ )

قیمت کارتنی ۱,۸۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

میز ابزار بی بی برن ۰۰۸۵۷

قیمت کارتنی ۱,۸۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۰۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

ماشین آتشنشان وکیومی درج

قیمت کارتنی ۶۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مولتی ون وکیومی درج

قیمت کارتنی ۶۱۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کامیون سه مدل شهرسازی وکیوم درج

قیمت کارتنی ۸۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بیل مکانیکی هیوندا وکیومی درج

قیمت کارتنی ۴۰۴,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ابزار کیفی درج

قیمت کارتنی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

میز پزشکی دکتر ارنست۰۰۸۲۲

قیمت کارتنی ۱,۲۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

مینی آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۲۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مشاغل سه بعدی سخنگو

قیمت کارتنی ۶۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

هامر اسپرت و پلیس وکیومی درج

قیمت کارتنی ۵۷۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

جلیقه پلیس با کلت و بیسیم

قیمت کارتنی ۵۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ماشین آتشنشانی درب بازشو درج

قیمت کارتنی ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۴۱۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سرویس پزشکی چمدانی درج

قیمت کارتنی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۸۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ابزار ۲۱ تکه جعبه ای درج

قیمت کارتنی ۶۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

پزشکی روکارتی

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ست کلت پلیسی ۱۱۰ هفت تیر طلایی

قیمت کارتنی ۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماشین آتشنشان سلفونی درج

قیمت کارتنی ۵۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تکتاز حمل زباله

قیمت کارتنی ۲۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ابزار چمدانی درج

قیمت کارتنی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سمند پلیس درب بازشو جعبه ای

قیمت کارتنی ۵۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۲۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سوپر مارکت رویال ۰۰۸۴۳

قیمت کارتنی ۲,۱۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۳۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

دستبند فلزی روکارتی

قیمت کارتنی ۲۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۱۵ عدد

دستبند رو کارتی آتا تویز

قیمت کارتنی ۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

پزشکی شرینکی

قیمت کارتنی ۲۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۶ عدد

مجموعه پلیس m۱۶

قیمت کارتنی ۴۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

ماشین های خانه سازی آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

پمپ بنزین

قیمت کارتنی ۱,۲۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

سمند پلیس وکیومی درج

قیمت کارتنی ۴۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پزشکی روکارتی بزرگ

قیمت کارتنی ۱۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مجموعه پلیسی m۱۱

قیمت کارتنی ۳۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ابزار کلاه دار

قیمت کارتنی ۱۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۴ عدد

نیسان آتشنشانی ( بزرگ ) سام تویز

قیمت کارتنی ۵۱۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

جلیقه شیلد دار

قیمت کارتنی ۲۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ست پلیس آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

بوگاتی وکیومی پلیس و اسپرت درج

قیمت کارتنی ۵۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پزشکی سطلی

قیمت کارتنی ۳۱۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۳ عدد

بنز پلیس صندلی دار

قیمت کارتنی ۳۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

پزشکی جعبه ای

قیمت کارتنی ۳۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

جلیقه پلیس با وسایل

قیمت کارتنی ۳۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۵۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پزشکی پروانه ای

قیمت کارتنی ۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

دار قالی

قیمت کارتنی ۱,۳۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۳۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۷۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بنز پلیس سلفونی

قیمت کارتنی ۱۴۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

جلیقه آتشنشان

قیمت کارتنی ۲۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

جلیقه پلیس بهزاد

قیمت کارتنی ۲۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۰ عدد

باغبان کوچولو E۹ زرین

قیمت کارتنی ۶۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آتشنشانی سوپر درج

قیمت کارتنی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۵۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران، اهواز، سمنان، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز

بالا