خرید عمده بنز از پخش اسباب بازی برادران

بنز پلیس

قیمت کارتنی ۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مینی بنز درج

قیمت کارتنی ۱۷۲,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۸ عدد

بنز فلزی ۲۲۰ عقب کش درب باز شو

قیمت کارتنی ۴۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

بنز سواری فرمانی

قیمت کارتنی ۱,۷۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۸۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

مرسدس بنز کلاسیک درج

قیمت کارتنی ۶۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سوپر بنز رنگی درج

قیمت کارتنی ۱,۵۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

سوپر بنز پلیس درج

قیمت کارتنی ۱,۵۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

ماشین بنز پلیس وکیوم درج

قیمت کارتنی ۳۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مرسدس بنز کروک

قیمت کارتنی ۱۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بنز پلیس صندلی دار

قیمت کارتنی ۲۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بنز پلیس سلفونی

قیمت کارتنی ۱۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا