خرید عمده نیسان از پخش اسباب بازی برادران

نیسان متوسط سلفونی

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

نیسان بزرگ آتشنشانی

قیمت کارتنی ۴۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان بزرگ تانکر

قیمت کارتنی ۴۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان سلفونی کوچک

قیمت کارتنی ۱۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

پیکان وانت ایران ناسیونال خزلی پلاست

قیمت کارتنی ۲۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان ۶ چرخ بوفالو

قیمت کارتنی ۶۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

مینی وانت نیکو

قیمت کارتنی ۲۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان متوسط سالار

قیمت کارتنی ۳۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

وانت ۳ چرخ هندی

قیمت کارتنی ۱۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

نیسان جعبه ای جونیور درج

قیمت کارتنی ۱,۰۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

وانت پراید درب بازشو درج

قیمت کارتنی ۱,۱۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پیکان وانت درج

قیمت کارتنی ۱,۰۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

وانت رینگ جادویی درج

قیمت کارتنی ۱,۵۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

نیسان قدرتی یخچال دار درج

قیمت کارتنی ۱,۰۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

وانت ۳ چرخ هندی (ارتشی)

قیمت کارتنی ۲۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

نیسان جرثقیل بزرگ

قیمت کارتنی ۴۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

نیسان فلزی عقب کش باربند دار

قیمت کارتنی ۴۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

نیسان فلزی عقب کش درب باز شو

قیمت کارتنی ۴۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

نیسان سلفونی

قیمت کارتنی ۱۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا