خرید عمده اسلایم از پخش اسباب بازی برادران

اسلایم جور (چند مدل اسلایم)

قیمت کارتنی ۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم میوه ای

قیمت کارتنی ۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم دونه برفی

قیمت کارتنی ۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم آدامسی

قیمت کارتنی ۱۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم ابروبادی استوانه

قیمت کارتنی ۲۱۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شن جادویی ۲ کیلو

قیمت کارتنی ۹۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

ژل اسلایم رنگی شیشه ای

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم ۶ عددی اکلیلی

قیمت کارتنی ۱۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۴ عدد

شن جادویی ۱ کیلو

قیمت کارتنی ۵۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ژل اسلایم آکواریومی

قیمت کارتنی ۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم خامه ای

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم شب تاب

قیمت کارتنی ۱۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم نوتلا ۵۰۰ گرم

قیمت کارتنی ۱۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ژل اسلایم شفاف ساده

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم پاستیلی

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

واتر اسلایم

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم اکلیلی

قیمت کارتنی ۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم حیوانات ۱۵۰ گرمی

قیمت کارتنی ۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۲۵۰ گرم

قیمت کارتنی ۲۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم گلکسی

قیمت کارتنی ۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم هفت رنگ

قیمت کارتنی ۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

قیمت کارتنی ۵۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

اسلایم ۱۲ عددی

قیمت کارتنی ۲۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا