خرید عمده اسلایم از پخش اسباب بازی برادران

مینی اسلایم کوئین

قیمت کارتنی ۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسلایم ۷ رنگ کوئین

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پک اسلایم ساز کوئین

قیمت کارتنی ۲۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۴ عدد

اسلایم عسل کوئین

قیمت کارتنی ۱۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

واتر اسلایم ابرو بادکویین

قیمت کارتنی ۷۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم اکلیلی کوئین

قیمت کارتنی ۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میوه ای ۳۰۰ گرم

قیمت کارتنی ۱۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم خامه ای آدامس کوئین

قیمت کارتنی ۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم مربایی اودی

قیمت کارتنی ۱۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم کوئین

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۱ کیلویی ( ۴ رنگ )

قیمت کارتنی ۴۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ژل اسلایم آدامسی ODDY

قیمت کارتنی ۱۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۴۰۰ گرمی

قیمت کارتنی ۱۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم آیس پک کوئین

قیمت کارتنی ۲۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

واتر اسلایم باب اسفنجی ۷۰۰ گرمی

قیمت کارتنی ۳۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم ابر و باد استوانه کوئین

قیمت کارتنی ۲۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

اسلایم سان شاین کوئین

قیمت کارتنی ۱۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسلایم ابروبادی استوانه ODDY

قیمت کارتنی ۲۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پک اسلایم ساز

قیمت کارتنی ۳۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

قیمت کارتنی ۳۴۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۷ عدد

واتر اسلایم ابرو باد استوانه کوئین

قیمت کارتنی ۲۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

واتر اسلایم عروسکی کوئین

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

بابل اسلایم فلور

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اپل اسلایم فلور

قیمت کارتنی ۱۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم جور (چند مدل اسلایم) ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم رنگی ( فلور ) ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۱.۵ کیلو (۶ قالب)

قیمت کارتنی ۴۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۲۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اسلایم قلبی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

بابل اسلایم دونه برفی

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

شن جادویی ۵۰۰ گرم

قیمت کارتنی ۴۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

واتر اسلایم بی ادب کوچک ODDY

قیمت کارتنی ۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

اپل اسلایم خامه ایODDY

قیمت کارتنی ۱۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

فیجت آناناس درشت

قیمت کارتنی ۲۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اسلایم رنگی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

آیس پک اسلایم گلکسی ۵۰۰ گرم

قیمت کارتنی ۲۳۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بابل اسلایم میکس ( جور )

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم اکلیلی ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم شفاف هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم اکلیلی

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم پاستیلی ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

واتر اسلایم بی ادب بزرگ ODDY

قیمت کارتنی ۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

اپل اسلایم پاستیلیODDY

قیمت کارتنی ۱۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم حیوانات ۱۵۰ گرمی

قیمت کارتنی ۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم صدفی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم گلکسی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

بابل اسلایم خامه ای

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میوه ای ODDY

قیمت کارتنی ۱۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خرسی ۳۵۰ گرم کوئین

قیمت کارتنی ۱۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

واتر اسلایم باب اسفنجی ODDY

قیمت کارتنی ۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

اپل اسلایم اکلیلی

قیمت کارتنی ۱۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم خرسی هوبی

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم ۷ رنگ هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم جور هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم هفت رنگ ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم استوانه ای هوبی

قیمت کارتنی ۲۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اسلایم پاستیلی کوئین

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم آیس پک هوبی

قیمت کارتنی ۳۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

واتر اسلایم نوتلا هوبی

قیمت کارتنی ۱۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم پاستیلی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۲ کیلو

قیمت کارتنی ۹۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

شن جادویی ۳۰۰ گرم (۲قالب)

قیمت کارتنی ۱۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم کهکشانی کوئین

قیمت کارتنی ۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم دونه برفی ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم اکلیلی هوبی

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم گلکسی ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم جور کوئین

قیمت کارتنی ۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران، اهواز، سمنان، مشهد، قزوین، اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز

بالا