خرید عمده لودر از پخش اسباب بازی برادران

مینی بیل مکانیکی نشکن کیوان

قیمت کارتنی ۳۴۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

لودر درنا

قیمت کارتنی ۱۱۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لودر بزرگ کیوان

قیمت کارتنی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لودر سیبیلو پرشین

قیمت کارتنی ۲۶۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

لودر یدک کش

قیمت کارتنی ۸۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

بیل مکانیکی سلفونی

قیمت کارتنی ۲۲۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

ست راهسازی ماتیا

قیمت کارتنی ۵۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

بیل مکانیکی هیوندا وکیومی درج

قیمت کارتنی ۴۰۴,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پک سیبیلو های پرشین

قیمت کارتنی ۶۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سوپر لودر جعبه درج

قیمت کارتنی ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

بولدوزر کوماتسو درج

قیمت کارتنی ۳,۴۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۵۷۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

سوپر لودر سلفونی درج

قیمت کارتنی ۸۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

لودر پارسینا

قیمت کارتنی ۲۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لودر ساینا

قیمت کارتنی ۳۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

پک وکیوم کامیون و لودر خنگ پرشین

قیمت کارتنی ۶۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

لودر وکیومی درج

قیمت کارتنی ۱۶۳,۶۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

لودر پاورفول خرم

قیمت کارتنی ۲۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

بیل مکانیکی کاترپیلار درج

قیمت کارتنی ۵۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لودر سوچی ساینا

قیمت کارتنی ۸۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لودر سورن ساینا

قیمت کارتنی ۱۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا