خرید عمده کامیون از پخش اسباب بازی برادران

مینی کمپرسی نشکن کیوان

قیمت کارتنی ۳۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خاور وکیوم کوچک خزلی پلاست

قیمت کارتنی ۳۲۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

کمپرسی کلاه دار ماتیا

قیمت کارتنی ۱۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کامیون نوشابه ماتیا

قیمت کارتنی ۱۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کمپرسی بزرگ کیوان

قیمت کارتنی ۸۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کمپرسی خنگ پرشین

قیمت کارتنی ۱۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کامیون ولوو تارا

قیمت کارتنی ۳۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین های خانه سازی آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

ماشین های خانه سازی آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

ست کامل راهسازی آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰ عدد

ماشین آتشنشان وکیومی درج

قیمت کارتنی ۶۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مینی کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین آتشنشان سلفونی درج

قیمت کارتنی ۵۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کامیون پنترز چادری درج

قیمت کارتنی ۵۱۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مینی آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون خودروبر نیکو

قیمت کارتنی ۶۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست راهسازی ماتیا

قیمت کارتنی ۵۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کامیون آتشنشانی نیکو

قیمت کارتنی ۶۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون حمل لودر درج

قیمت کارتنی ۵۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کمپرسی آمیکو

قیمت کارتنی ۳۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون ماک زیبا

قیمت کارتنی ۷۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون امداد خودرو درج

قیمت کارتنی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۷۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کمپرسی نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۶۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون ترانزیت درج

قیمت کارتنی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹ عدد

کامیون حمل موتور بزرگ درج

قیمت کارتنی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

کامیون نشکن روسی

قیمت کارتنی ۲۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون سه مدل شهرسازی درج

قیمت کارتنی ۸۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

حمل زباله نشکن نیکو

قیمت کارتنی ۷۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مینی کوهستان زرین G۲ توری

قیمت کارتنی ۱۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون حمل بیل مکانیکی درج

قیمت کارتنی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

کامیون گاز پیام

قیمت کارتنی ۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

پک وکیوم کامیون و لودر خنگ پرشین

قیمت کارتنی ۶۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

آتشنشانی سوپر درج

قیمت کارتنی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۴۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

سوپر ماک خرم

قیمت کارتنی ۳۵۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مینی خاور درج

قیمت کارتنی ۸۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کامیون با بیل و شنکش

قیمت کارتنی ۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی ماک ۲۰۰۲ زرین توری

قیمت کارتنی ۳۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کمپرسی پیام بیل و سطل دار

قیمت کارتنی ۶۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

کمپرسی سوپر خنگ پرشین

قیمت کارتنی ۱,۳۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۶۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کمپرسی ۶ چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۴۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کامیون آروکس جعبه ای گونش

قیمت کارتنی ۸۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون گاز ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا