راه اندازی سیستم ثبت و استفاده از نظرات کارشناسی همکاران در پخش اسباب بازی برادران

نوشته شده توسط واحد خبری پخش اسباب بازی برادران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
راه اندازی سیستم ثبت و استفاده از نظرات کارشناسی همکاران در پخش اسباب بازی برادران

راه اندازی سیستم ثبت و استفاده از نظرات کارشناسی همکاران در پخش اسباب بازی برادران

همکارگرامی، لطفا شما هم نظرات کارشناسی و تجربیات خود را از اسباب بازی های که خریداری کرده و به فروش رسانده اید ثبت کنید. قطعا تجربیات و نظرات کارشناسی شما می تواند راهگشای سایر همکاران شما باشد. ضمن اینکه شما هم می توانید قبل از خرید و انتخاب یک اسباب بازی، نظرات کارشناسی همکاران خود را مطالعه نمایید.

نوشته شده توسط واحد خبری پخش اسباب بازی برادران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ، دفعات بازدید ۴۰۸ مرتبه

مناسب ترین قیمت عمده اسباب بازی در پخش برادران

بالا