دومینو چینوریز 500 تکه
دومینو چینوریز 500 تکه
دومینو چینوریز 500 تکه
دومینو چینوریز 500 تکه
دومینو چینوریز 500 تکه

دومینو چینوریز ۵۰۰ تکه
قیمت کارتنی ۴۳۰,۰۰۰ ریال
کمتر از کارتن ۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد در یک کارتن ۱۲ عدد
ابعاد : ۴۰ * ۳۱ * ۸ سانتی متر
محدوده سنی : ۳ سال به بالا
کشور سازنده : ایران
بازی دومینو شامل ساختن زنجیره‌ای از دومینوهاست. بازی با یک دومینو شروع می‌شود و برای اضافه کردن یک دومینو جدید باید یکی از مربع‌های آن را با مربعی در یکی از دو انتهای زنجیر موجود جفت کنید (یعنی هر دو مربع تعداد یکسانی نقطه داشته باشند). بازیکنان با تعداد مساوی دومینو شروع می‌کنند و برنده کسی است که زودتر همهٔ دومینوهایش را مصرف کند. اگر دومینوهای اضافه‌ای وجود داشته باشند، در بانک بازی قرار می‌گیرند. در هر نوبت هر بازیکن یک دومینو به زنجیر اضافه می‌کند و اگر نتوانست، نوبت را به حریف واگذار می‌کند و یک دومینو از بانک بر می‌دارد.(اگر بانک خالی نباشد). دوینو یک بازی بسار خوب و غیر قابل پیش بینی می‌باشد چون احتمال دارد که یکی از بازیکنان تنها یک دومیند داشته باشد تا بازی را به انتها برساند اما با بسته شدن راه امکان ان میرود تا تمام بانک را برای پیدا کردن دومینویی که راه اورا بسته بردارد و دومینوی مورد نطر را پیدا نکند و دست اخر بازی را واگذار کند اما این احتمال هم وجود دارد که باشمردن دومینوها که در دست خود و بر روی زمین وجود دارد بتواند بازی راببرد که این کار عملی می‌باشد. به زبان ساده تر دومینو شامل ساختن زنجیره‌ای از دومینوهاست. بازی با یک دومینو شروع می‌شود و برای اضافه کردن یک دومینو جدید باید یکی از مربع‌های آن را با مربعی در یکی از دو انتهای زنجیر موجود جفت کنید یعنی هر دو مربع تعداد یکسانی نقطه داشته باشند.
بازیکنان با تعداد مساوی دومینو شروع می‌کنند و برنده کسی است که زودتر همه دومینوهایش را مصرف کند.
اگر دومینوهای اضافه‌ای وجود داشته باشند، در بانک بازی قرار می‌گیرند. در هر نوبت هر بازیکن یک دومینو به زنجیر اضافه می‌کند و اگر نتوانست، نوبت را به حریف واگذار می‌کند و یک دومینو از بانک بر می‌دارد.(اگر بانک خالی نباشد)
دومینو یک بازی بسیار خوب وغیر قابل پیش بینی می‌باشد چون احتمال ورود یکی از بازیکنان که تنها یک دومینو داشته باشد زیاد است تا بازی را به انتها برساند اما با بسته شدن راه امکان ان میرود تا تمام بانک را برای پیدا کردن دومینویی که راه او را بسته، بردارد و دومینوی مورد نظر را پیدا نکند و دست اخر بازی را واگذار کند اما این احتمال هم وجود دارد که با شمردن دومینو‌ها که در دست خود و بر روی زمین وجود دارد بتواند بازی را ببرد که این کار عملی می‌باشد

 

مناسب ترین قیمت عمده اسباب بازی در پخش برادران

بالا