• مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

مداد قرمز ادمیرال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰,۲۰۰ ۲۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۱,۱۰۰ ۲۱,۱۰۰
۲ ماهه ۲۲,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶۰ عدد

مداد مشکی سدار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۹۰۰
۱ ماهه ۳۷,۷۰۰ ۳۸,۶۰۰
۲ ماهه ۳۹,۳۰۰ ۴۰,۳۰۰
۳ ماهه ۴۱,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

مداد سیاه آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱,۳۰۰ ۴۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۳,۲۰۰ ۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۴۵,۱۰۰ ۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۴۷,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
مشاهده قیمت جشنواره و شرایط پرداخت آریا

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

خودکار مشکی تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸,۱۰۰ ۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹,۴۰۰ ۳۰,۳۰۰
۲ ماهه ۳۰,۷۰۰ ۳۱,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

دفترچه یادداشت فنر دوبل کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴,۰۰۰ ۴۵,۷۰۰
۱ ماهه ۴۶,۰۰۰ ۴۷,۸۰۰
۲ ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

تراش کرونا ۹۹۹۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲,۵۰۰ ۳۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

مداد مشکی ، قرمز آوات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱,۱۰۰ ۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۲,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲۳,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

خودکار سبز ( race ) پلیکان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲,۵۰۰ ۳۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

خودکار آبی ( race ) پلیکان - جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲,۵۰۰ ۳۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

خودکار آبی تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۹۰۰
۱ ماهه ۳۰,۳۰۰ ۳۱,۲۰۰
۲ ماهه ۳۱,۶۰۰ ۳۲,۶۰۰
۳ ماهه ۳۳,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد

پاک کن میکرو پودر کنکو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲,۲۰۰ ۴۳,۱۰۰
۱ ماهه ۴۴,۱۰۰ ۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۴۶,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

خودکار قرمز تریپل ( triple )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸,۱۰۰ ۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹,۴۰۰ ۳۰,۳۰۰
۲ ماهه ۳۰,۷۰۰ ۳۱,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد
بالا