• ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

قمقمه شفاف طرح کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱۷۹,۴۰۰ ۱۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۷,۲۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۲ عدد

قمقمه روناک مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۱,۶۰۰
۱ ماهه ۱۷۵,۷۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۲ ماهه ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۷,۲۰۰
۳ ماهه ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه عینکی جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۹,۶۰۰ ۱۵۳,۱۰۰
۱ ماهه ۱۵۶,۴۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۶۳,۲۰۰ ۱۶۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

قمقمه کتابی نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۳۰۰ ۱۲۴,۹۰۰
۱ ماهه ۱۲۷,۸۰۰ ۱۳۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۶,۳۰۰
۳ ماهه ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۲ عدد

لیوان کلاه دار دسته دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۵,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۱,۵۰۰
۲ ماهه ۱۳۴,۴۰۰ ۱۳۷,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

کاسه خرسی ملامین حامد پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۹,۸۰۰ ۱۷۳,۳۰۰
۱ ماهه ۱۷۷,۵۰۰ ۱۸۱,۲۰۰
۲ ماهه ۱۸۵,۲۰۰ ۱۸۹,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ظرف خورشت خوری ملامین کودک حامد پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۴,۲۰۰ ۱۷۸,۶۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۱۰۰ ۱۸۶,۷۰۰
۲ ماهه ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۴,۸۰۰
۳ ماهه ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان مخروطی درب دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۵,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۱,۵۰۰
۲ ماهه ۱۳۴,۴۰۰ ۱۳۷,۲۰۰
۳ ماهه ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

قمقمه طرح شیشه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۵,۵۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴۱,۶۰۰ ۱۴۵,۳۰۰
۲ ماهه ۱۴۷,۸۰۰ ۱۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه طرح فلز کوچک خانه رویایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۰,۱۰۰ ۱۶۳,۶۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۴۰۰ ۱۷۱,۱۰۰
۲ ماهه ۱۷۴,۷۰۰ ۱۷۸,۵۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

لیوان فانتزی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۸,۸۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۱ ماهه ۱۲۴,۲۰۰ ۱۲۶,۹۰۰
۲ ماهه ۱۲۹,۶۰۰ ۱۳۲,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه طرح فلزی کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۵,۵۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴۱,۶۰۰ ۱۴۵,۳۰۰
۲ ماهه ۱۴۷,۸۰۰ ۱۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد
بالا