لیست قیمت فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

منچ سفره ای بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۷,۳۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۱۲,۲۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱۷,۱۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

حلقه هوش جوجه متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۶,۸۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹۹,۹۰۰ ۳۰۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۱۲,۹۰۰ ۳۱۹,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۶,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

سوپر منچ گرد بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴۹,۰۰۰ ۱۵۲,۷۰۰
۲ ماهه ۱۵۵,۵۰۰ ۱۵۹,۳۰۰
۳ ماهه ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ مارپله چهار گوش بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۴۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ ماهه ۷۳,۶۰۰ ۷۵,۴۰۰
۲ ماهه ۷۶,۸۰۰ ۷۸,۷۰۰
۳ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

حلقه هوش جوجه کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۶,۱۰۰
۱ ماهه ۱۱۸,۶۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۲ ماهه ۱۲۳,۸۰۰ ۱۲۶,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

شطرنج فدراسیون بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۹,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۱,۰۰۰ ۱,۴۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۹۳,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۵۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

منچ و مارپله بنر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۸,۶۰۰ ۱۸۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸۶,۷۰۰ ۱۹۱,۳۰۰
۲ ماهه ۱۹۴,۸۰۰ ۱۹۹,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

مکانیک خلاق

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۱۷۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۰۶,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۸,۰۰۰ ۱,۲۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

آزمایشگاه الکترونیک ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۵۷,۰۰۰ ۲,۹۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۸۷,۰۰۰ ۳,۰۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۱۷,۰۰۰ ۳,۱۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۴۷,۰۰۰ ۳,۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

منچ و شطرنج سلفونی مربع

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۴,۸۰۰ ۱۵۸,۴۰۰
۱ ماهه ۱۶۱,۹۰۰ ۱۶۵,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۸,۹۰۰ ۱۷۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

لی لی پارچه ای بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۹,۸۰۰ ۷۳۵,۶۰۰
۱ ماهه ۷۵۲,۵۰۰ ۷۶۹,۱۰۰
۲ ماهه ۷۸۵,۲۰۰ ۸۰۲,۵۰۰
۳ ماهه ۸۱۸,۰۰۰ ۸۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

راز جنگل کیفی بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۹,۶۰۰ ۴۹۰,۱۰۰
۱ ماهه ۵۰۱,۴۰۰ ۵۱۲,۴۰۰
۲ ماهه ۵۲۳,۲۰۰ ۵۳۴,۷۰۰
۳ ماهه ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا