لیست قیمت فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

بازی فکری جنگل مخوف

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۴,۱۰۰ ۵۱۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۲۰,۷۰۰ ۵۳۲,۹۰۰
۲ ماهه ۵۳۷,۳۰۰ ۵۴۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۵۴,۰۰۰ ۵۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

فوم کاردستی ۱۰ رنگ A۴ پارس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۰۰۰ ۲۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۹,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۰۰۰ ۲۹۸,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

روبیک تک جعبه ۳*۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۵۰,۵۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۸,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۶,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

روبیک مجیک ۳*۳ جعبه ۶ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۵,۷۰۰ ۳۴۳,۹۰۰
۱ ماهه ۳۴۶,۸۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
۲ ماهه ۳۵۷,۹۰۰ ۳۶۶,۶۰۰
۳ ماهه ۳۶۹,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

بازی آموزشی سوزنی موزاییک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شطرنج فدراسیونی کیفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۱,۰۰۰ ۱,۲۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۱,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۲,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

منچ و مارپله کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۰,۲۰۰ ۲۸۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۶,۱۰۰
۲ ماهه ۲۹۸,۷۰۰ ۳۰۵,۵۰۰
۳ ماهه ۳۰۸,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بسته آموزشی اول دبستان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۰۶,۰۰۰ ۲,۸۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۹۸,۰۰۰ ۲,۹۶۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۹۱,۰۰۰ ۳,۰۶۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۸۴,۰۰۰ ۳,۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

بازی بینگو ۹۰ شماره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۳,۰۰۰ ۱,۶۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۰۷,۰۰۰ ۱,۷۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۶۲,۰۰۰ ۱,۷۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۱۷,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ذره بین روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲,۷۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ ماهه ۵۴,۵۰۰ ۵۵,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶,۲۰۰ ۵۷,۲۰۰
۳ ماهه ۵۸,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰۰ عدد

فوم ۱۰ برگی A۳ نرمینه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۰,۵۰۰ ۵۳۴,۱۰۰
۱ ماهه ۵۳۷,۶۰۰ ۵۵۱,۷۰۰
۲ ماهه ۵۵۴,۸۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۲,۰۰۰ ۵۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

روبیک ۴ * ۴ یانگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۲,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۶۹,۰۰۰ ۱,۷۹۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۱,۸۵۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۸۲,۰۰۰ ۱,۹۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد
بالا