لیست قیمت فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

هوش چین یک تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۵۲,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۲۷,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۰۲,۰۰۰ ۱,۸۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۷۸,۰۰۰ ۱,۹۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۴,۴۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۶۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پازل حیوانات زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل شهر حیوانات زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۴۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۱,۴۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۶۲,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل اعداد زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل رنگ ها و اشکال زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پازل نقشه جهان زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۲۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۳۴۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قهرمان بامزه کودک و آینده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۸,۰۰۰ ۹۵۹,۲۰۰
۱ ماهه ۹۸۰,۷۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بازی من کیستم ؟ ( تانگو )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۹,۰۰۰ ۱,۲۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حواستو جمع کن پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۸۴,۷۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱,۰۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۹,۰۰۰ ۱,۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

ایروپولی صادراتی بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۹,۲۰۰ ۹۸۰,۳۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۲,۰۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۴۶,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

روپولی صادراتی بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۹,۲۰۰ ۹۸۰,۳۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۲,۰۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۴۶,۰۰۰ ۱,۰۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد
بالا