خرید عمده فکری، آموزشی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

پازل رقعی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵,۵۰۰ ۲۶,۴۰۰
۱ ماهه ۲۶,۶۰۰ ۲۷,۶۰۰
۲ ماهه ۲۷,۸۰۰ ۲۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۹,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۵۰ عدد

پازل خشتی پشت وایت بردی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹,۶۰۰ ۴۰,۴۰۰
۱ ماهه ۴۱,۴۰۰ ۴۲,۳۰۰
۲ ماهه ۴۳,۲۰۰ ۴۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۵,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۵۰ عدد

پازل خشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷,۶۰۰ ۱۸,۴۰۰
۱ ماهه ۱۸,۴۰۰ ۱۹,۳۰۰
۲ ماهه ۱۹,۲۰۰ ۲۰,۱۰۰
۳ ماهه ۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد
بالا