فروش عمده تولیدات تسما در پخش اسباب بازی برادران

کاتر کامیونی آتش نشانی ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۴,۳۰۰ ۴۸۴,۸۰۰
۱ ماهه ۴۹۵,۸۰۰ ۵۰۶,۹۰۰
۲ ماهه ۵۱۷,۴۰۰ ۵۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۳۹,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست سطل ساحلی همراه با ماشین تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۴۰۰ ۴۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴۶۴,۶۰۰ ۴۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۴۸۴,۸۰۰ ۴۹۵,۳۰۰
۳ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

نیسان درب بسته تانکر دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۹,۵۰۰ ۸۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸۷۷,۶۰۰ ۸۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۹۱۵,۸۰۰ ۹۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۵۴,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان درب بسته بدون باربند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۰,۲۰۰ ۸۰۷,۸۰۰
۱ ماهه ۸۲۶,۱۰۰ ۸۴۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۶۲,۰۰۰ ۸۸۱,۲۰۰
۳ ماهه ۸۹۸,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

لندرور پلیس تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳۹,۵۰۰ ۸۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸۷۷,۶۰۰ ۸۹۷,۰۰۰
۲ ماهه ۹۱۵,۸۰۰ ۹۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۹۵۴,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین راهسازی فکری ۲ عددی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۶۰۰ ۵۰۵,۱۰۰
۱ ماهه ۵۱۶,۱۰۰ ۵۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۸,۵۰۰ ۵۵۱,۰۰۰
۳ ماهه ۵۶۱,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست لوازم آرایشی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۴,۰۰۰ ۴۶۴,۶۰۰
۱ ماهه ۴۷۴,۷۰۰ ۴۸۵,۷۰۰
۲ ماهه ۴۹۵,۳۰۰ ۵۰۶,۸۰۰
۳ ماهه ۵۱۶,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تفنگ آبپاش بزرگ تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۴۰۰ ۴۵۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴۶۴,۶۰۰ ۴۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۴۸۴,۸۰۰ ۴۹۵,۳۰۰
۳ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

جرثقیل فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۱,۵۰۰ ۶۵۶,۴۰۰
۱ ماهه ۶۷۰,۶۰۰ ۶۸۶,۳۰۰
۲ ماهه ۶۹۹,۸۰۰ ۷۱۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۲۹,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آتش نشانی فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۱,۵۰۰ ۶۵۶,۴۰۰
۱ ماهه ۶۷۰,۶۰۰ ۶۸۶,۳۰۰
۲ ماهه ۶۹۹,۸۰۰ ۷۱۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۲۹,۰۰۰ ۷۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میکسر فکری تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۲,۲۰۰ ۶۰۶,۳۰۰
۱ ماهه ۶۱۹,۱۰۰ ۶۳۳,۸۰۰
۲ ماهه ۶۴۶,۰۰۰ ۶۶۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دنا تاکسی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۰,۹۰۰ ۷۵۷,۶۰۰
۱ ماهه ۷۷۴,۶۰۰ ۷۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۸۰۸,۳۰۰ ۸۲۶,۵۰۰
۳ ماهه ۸۴۲,۰۰۰ ۸۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا