قیمت عمده محصولات آهو در پخش اسباب بازی برادران

نقاب (آفتاب گیر)کودک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۸,۸۰۰ ۱۲۱,۴۰۰
۱ ماهه ۱۲۴,۲۰۰ ۱۲۶,۹۰۰
۲ ماهه ۱۲۹,۶۰۰ ۱۳۲,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد
بالا