قیمت عمده قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

لیوان ۶ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۶,۱۰۰ ۱۴۹,۸۰۰
۱ ماهه ۱۵۰,۱۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
۲ ماهه ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۵۸,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کتابی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۶۰۰ ۳۰۸,۹۰۰
۱ ماهه ۳۰۸,۷۰۰ ۳۱۷,۳۰۰
۲ ماهه ۳۱۶,۸۰۰ ۳۲۵,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۵,۰۰۰ ۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه شیکر انگشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۲,۵۰۰ ۲۰۷,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۸,۰۰۰ ۲۱۲,۸۰۰
۲ ماهه ۲۱۳,۵۰۰ ۲۱۸,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۹,۰۰۰ ۲۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

قمقمه کاور دار نی دار دایره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۴,۶۰۰ ۳۸۳,۸۰۰
۱ ماهه ۳۸۴,۷۰۰ ۳۹۴,۲۰۰
۲ ماهه ۳۹۴,۸۰۰ ۴۰۴,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۵,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کاور دار بیضی ( بند دار )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۴,۵۰۰ ۴۳۴,۷۰۰
۱ ماهه ۴۳۶,۰۰۰ ۴۴۶,۵۰۰
۲ ماهه ۴۴۷,۵۰۰ ۴۵۸,۲۰۰
۳ ماهه ۴۵۹,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

قمقمه کاور دار لوزی ( بند دار )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۴,۵۰۰ ۴۳۴,۷۰۰
۱ ماهه ۴۳۶,۰۰۰ ۴۴۶,۵۰۰
۲ ماهه ۴۴۷,۵۰۰ ۴۵۸,۲۰۰
۳ ماهه ۴۵۹,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه تاشو مایکروویوی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۸۰۰ ۲۸۱,۲۰۰
۱ ماهه ۲۸۱,۲۰۰ ۲۸۸,۸۰۰
۲ ماهه ۲۸۸,۶۰۰ ۲۹۶,۴۰۰
۳ ماهه ۲۹۶,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه طرح فلزی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۶۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۶۹,۱۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۳,۵۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۷۸,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

لیوان مخروطی درب دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۳,۷۰۰ ۱۱۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۶,۸۰۰ ۱۱۹,۷۰۰
۲ ماهه ۱۱۹,۹۰۰ ۱۲۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

قمقمه طرح فلزی کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۴,۸۰۰ ۱۲۸,۵۰۰
۱ ماهه ۱۲۸,۲۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱۳۱,۶۰۰ ۱۳۵,۵۰۰
۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه عینکی جدید

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۷۰۰ ۱۴۲,۴۰۰
۱ ماهه ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴۶,۳۰۰
۲ ماهه ۱۴۶,۲۰۰ ۱۵۰,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

قمقمه کودک طرح اسپرت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۳۰۰ ۲۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۶۰۰ ۲۱۳,۵۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا