فروش عمده تولیدات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

مشعل دستی ۳۰ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۰,۷۰۰ ۳۹۹,۵۰۰
۱ ماهه ۴۰۸,۴۰۰ ۴۱۷,۶۰۰
۲ ماهه ۴۲۶,۲۰۰ ۴۳۵,۸۰۰
۳ ماهه ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

فرفره لاک پشتی ( سایز ۲ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۱,۷۰۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۳۱,۸۰۰ ۲۳۷,۳۰۰
۲ ماهه ۲۴۱,۹۰۰ ۲۴۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۵۲,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

آبشار ۳۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۳,۷۰۰ ۳۶۱,۶۰۰
۱ ماهه ۳۶۹,۸۰۰ ۳۷۸,۱۰۰
۲ ماهه ۳۸۵,۹۰۰ ۳۹۴,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۲,۰۰۰ ۴۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۸ عدد

دود رنگی (زمینی) ۵ رنگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۶,۵۰۰ ۴۱۶,۲۰۰
۱ ماهه ۴۲۵,۰۰۰ ۴۳۵,۱۰۰
۲ ماهه ۴۴۳,۵۰۰ ۴۵۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴۶۲,۰۰۰ ۴۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

آبشار دستی صدا دار ۴۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۷,۹۰۰ ۳۴۵,۸۰۰
۱ ماهه ۳۵۳,۲۰۰ ۳۶۱,۵۰۰
۲ ماهه ۳۶۸,۶۰۰ ۳۷۷,۲۰۰
۳ ماهه ۳۸۴,۰۰۰ ۳۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آبشار ۲ قلو ( جعبه ای )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۴,۴۰۰ ۱۹۸,۸۰۰
۱ ماهه ۲۰۳,۳۰۰ ۲۰۷,۹۰۰
۲ ماهه ۲۱۲,۱۰۰ ۲۱۶,۹۰۰
۳ ماهه ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

موشک سوتی ( بسته ۵ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۸,۲۰۰ ۳۳۵,۲۰۰
۱ ماهه ۳۴۳,۱۰۰ ۳۵۰,۵۰۰
۲ ماهه ۳۵۸,۰۰۰ ۳۶۵,۷۰۰
۳ ماهه ۳۷۳,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۵۰ عدد

کپسول جرقه زن صدا دار شکلاتی ( بسته ۷ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۹,۲۰۰ ۲۷۵,۴۰۰
۱ ماهه ۲۸۱,۵۰۰ ۲۸۷,۹۰۰
۲ ماهه ۲۹۳,۷۰۰ ۳۰۰,۴۰۰
۳ ماهه ۳۰۶,۰۰۰ ۳۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶۰ عدد

آبشار ۲ قلو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۱,۸۰۰ ۱۹۶,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۰,۵۰۰ ۲۰۵,۱۰۰
۲ ماهه ۲۰۹,۲۰۰ ۲۱۴,۰۰۰
۳ ماهه ۲۱۸,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد
بالا