قیمت عمده محصولات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

فرفره لاک پشتی ( سایز ۱ ) ( بسته ۱۲ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۰,۸۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱ ماهه ۱۱۵,۹۰۰ ۱۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۱۲۰,۹۰۰ ۱۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فشفشه قلبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۲,۶۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
۱ ماهه ۱۱۷,۷۰۰ ۱۲۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۲۲,۸۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۸,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد
بالا