لیست قیمت ورزشی بزرگسال در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

توپ پینگ پنگ سه ستاره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲,۸۰۰ ۷۳,۷۰۰
۱ ماهه ۷۵,۲۰۰ ۷۶,۱۰۰
۲ ماهه ۷۷,۶۰۰ ۷۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴۰ عدد

سوزن دارت وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۹,۳۰۰ ۲۶۳,۹۰۰
۱ ماهه ۲۶۷,۹۰۰ ۲۷۲,۶۰۰
۲ ماهه ۲۷۶,۴۰۰ ۲۸۱,۳۰۰
۳ ماهه ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

عینک شنا حرفه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۴,۵۰۰ ۹۶۰,۹۰۰
۱ ماهه ۹۷۵,۷۰۰ ۹۹۲,۶۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۸,۰۰۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دارت سوزنی وارداتی ۰۱۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۸,۵۰۰ ۳۷۴,۹۰۰
۱ ماهه ۳۸۰,۷۰۰ ۳۸۷,۲۰۰
۲ ماهه ۳۹۲,۸۰۰ ۳۹۹,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۵,۰۰۰ ۴۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

راکت وکیومی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۶۳,۰۰۰ ۵۷۸,۱۰۰
۲ ماهه ۵۸۱,۰۰۰ ۵۹۶,۵۰۰
۳ ماهه ۵۹۹,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

حلقه تقویت مچ برند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۱,۲۰۰ ۳۳۹,۴۰۰
۱ ماهه ۳۴۲,۱۰۰ ۳۵۰,۶۰۰
۲ ماهه ۳۵۳,۰۰۰ ۳۶۱,۸۰۰
۳ ماهه ۳۶۴,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲۰ عدد

کیسه بوکس سایز ۱۰۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۴۶۵,۰۰۰ ۲,۴۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۶۲۷,۰۰۰ ۲,۶۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۷۰۹,۰۰۰ ۲,۷۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۹۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۲۸,۰۰۰ ۲,۴۲۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۵,۰۰۰ ۲,۵۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۸۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۳۵,۰۰۰ ۲,۲۳۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۰۹,۰۰۰ ۲,۳۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۸۳,۰۰۰ ۲,۳۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۵۷,۰۰۰ ۲,۴۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۵۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۹۱,۰۰۰ ۱,۸۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۵۴,۰۰۰ ۱,۹۵۴,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۱۶,۰۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۷۹,۰۰۰ ۲,۰۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۷۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۲۱,۰۰۰ ۲,۱۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۱۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۶۱,۰۰۰ ۲,۲۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۳۳۱,۰۰۰ ۲,۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کیسه بوکس سایز ۶۰ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۷۲,۰۰۰ ۲,۰۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۳۸,۰۰۰ ۲,۱۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۰۵,۰۰۰ ۲,۲۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد
بالا