فروش عمده وسائل نقلیه در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

ماشین پلیس فلزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۶۱,۱۰۰ ۸۷۸,۷۰۰
۱ ماهه ۸۸۴,۴۰۰ ۹۰۲,۵۰۰
۲ ماهه ۹۰۷,۷۰۰ ۹۲۶,۲۰۰
۳ ماهه ۹۳۱,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ماشین پلیس فلزی ( فورد )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۶۶,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین فلزی فورد مسابقه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۶۶,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین پلیس فلزی ( فراری )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۶۶,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین فلزی ( فراری ارتشی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۶۶,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ماشین فلزی ( لامبورگینی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۲۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۶۶,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

نیسان درب بسته باربند دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۵۷,۳۰۰ ۹۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۹۸۳,۲۰۰ ۱,۰۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۵,۰۰۰ ۱,۰۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

نیسان درب بسته تانکر دار تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

نیسان درب بسته بدون باربند تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۹,۸۰۰ ۷۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۷۴۹,۵۰۰ ۷۶۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۸,۷۰۰
۳ ماهه ۷۸۹,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

تریلی کمپرسی کلاه دار ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۶,۳۰۰ ۴۸۸,۴۰۰
۱ ماهه ۴۸۹,۲۰۰ ۵۰۱,۶۰۰
۲ ماهه ۵۰۲,۱۰۰ ۵۱۴,۸۰۰
۳ ماهه ۵۱۵,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین شاسی ۲ کانال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۴۲,۰۰۰ ۱,۹۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۰۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۴۷,۰۰۰ ۲,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

لندرور پلیس تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۵,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹۶,۱۰۰ ۸۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۰۰۰ ۸۳۸,۵۰۰
۳ ماهه ۸۳۸,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا