لیست قیمت ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

استند فروشگاهی مک کوئین بن توی

قیمت کارتنی ۱۱۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۸ عدد

ماشین بی ام و کنترلی triti ( شارژی )

قیمت کارتنی ۶,۶۶۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین های راهسازی TRITI

قیمت کارتنی ۴۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۳۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

تریلر وکیومی پرشین

قیمت کارتنی ۲,۴۸۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

ماشین اسپیدو TRITI

قیمت کارتنی ۴۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

موتور هارلی کراس پرشین

قیمت کارتنی ۱۹۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

جیپ آفروید

قیمت کارتنی ۲۴۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۵ عدد

پک راهسازی خطی پرشین

قیمت کارتنی ۸۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

کامیون ارتشی با سرباز آتا تویز

قیمت کارتنی ۸۰۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کمپرسی خنگ تک جعبه پرشین تویز

قیمت کارتنی ۳۴۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تریلر یدک کش alset

قیمت کارتنی ۷۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون معدن ۱۳۰ کیلو هلال تویز

قیمت کارتنی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا