قیمت عمده فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

هالک باستر آتا تویز

قیمت کارتنی ۷۱۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۵ عدد

دایناسور تیرکس مفصلی آتا تویز

قیمت کارتنی ۱,۴۵۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۵۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

فیگور کماندو سلفونی راشا

قیمت کارتنی ۱۹۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۸ عدد

حیوانات مرغ و خروس امین تویز

قیمت کارتنی ۶۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۳۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۴ عدد

گربه مفصلی تک جعبه

قیمت کارتنی ۴۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

سگ مفصلی تک جعبه

قیمت کارتنی ۴۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

باغ وحش زیبا

قیمت کارتنی ۲۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

نیم ست روکارتی هالک

قیمت کارتنی ۶۵۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۷ عدد

حیوانات مفصلی

قیمت کارتنی ۴۸۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دایناسور بزرگ

قیمت کارتنی ۶۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دایناسور

قیمت کارتنی ۷۹۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۲ عدد

سوسک نرم تن آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۹۲۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا