فروش عمده محصولات هفت تیر طلایی در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

مجموعه کلت ترقه ای ۱۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶,۸۰۰ ۹۹,۴۰۰
۱ ماهه ۱۰۱,۲۰۰ ۱۰۳,۹۰۰
۲ ماهه ۱۰۵,۶۰۰ ۱۰۸,۴۰۰
۳ ماهه ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

عروسک موزیکال درسا وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۸,۸۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۴,۲۰۰
۲ ماهه ۵۹۶,۱۰۰ ۶۰۹,۶۰۰
۳ ماهه ۶۲۱,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مجموعه وینچستر کیفی هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۳,۲۰۰ ۶۸۸,۱۰۰
۱ ماهه ۷۰۳,۸۰۰ ۷۱۹,۴۰۰
۲ ماهه ۷۳۴,۴۰۰ ۷۵۰,۷۰۰
۳ ماهه ۷۶۵,۰۰۰ ۷۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مجموعه بادیگارد وکیوم هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۷,۸۰۰ ۷۱۳,۶۰۰
۱ ماهه ۷۲۹,۵۰۰ ۷۴۶,۱۰۰
۲ ماهه ۷۶۱,۲۰۰ ۷۷۸,۵۰۰
۳ ماهه ۷۹۳,۰۰۰ ۸۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مجموعه تفنگ برنو وکیوم هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۷,۹۰۰ ۶۸۲,۸۰۰
۱ ماهه ۶۹۸,۲۰۰ ۷۱۳,۹۰۰
۲ ماهه ۷۲۸,۶۰۰ ۷۴۴,۹۰۰
۳ ماهه ۷۵۹,۰۰۰ ۷۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تپانچه مارشال وکیوم هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۴,۱۰۰ ۵۴۶,۴۰۰
۱ ماهه ۵۵۸,۴۰۰ ۵۷۱,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۲,۷۰۰ ۵۹۶,۱۰۰
۳ ماهه ۶۰۷,۰۰۰ ۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کلاش کیفی هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۱,۲۰۰ ۶۳۵,۳۰۰
۱ ماهه ۶۴۹,۵۰۰ ۶۶۴,۲۰۰
۲ ماهه ۶۷۷,۷۰۰ ۶۹۳,۱۰۰
۳ ماهه ۷۰۶,۰۰۰ ۷۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

عروسک موزیکال دیبا سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۴۰۰ ۴۳۹,۱۰۰
۱ ماهه ۴۴۸,۹۰۰ ۴۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴۶۸,۴۰۰ ۴۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۴۸۸,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک موزیکال درسا سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۶,۴۰۰ ۵۵۸,۸۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۳۰۰ ۵۸۴,۲۰۰
۲ ماهه ۵۹۶,۱۰۰ ۶۰۹,۶۰۰
۳ ماهه ۶۲۱,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

عروسک موزیکال سوگل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۲,۸۰۰ ۳۶۰,۸۰۰
۱ ماهه ۳۶۸,۹۰۰ ۳۷۷,۲۰۰
۲ ماهه ۳۸۴,۹۰۰ ۳۹۳,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۱,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

عروسک آوازخوان ساناز و ساسان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۶,۸۰۰ ۴۰۶,۵۰۰
۱ ماهه ۴۱۴,۹۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
۲ ماهه ۴۳۲,۹۰۰ ۴۴۳,۵۰۰
۳ ماهه ۴۵۱,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک نشسته سروناز آوازخوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۰ ۰
۱ ماهه ۰ ۰
۲ ماهه ۰ ۰
۳ ماهه ۰ ۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا