لیست قیمت محصولات دورا در پخش اسباب بازی برادران

اجاق گاز دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۰۷,۰۰۰ ۱,۶۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۱,۷۰۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۱۳,۰۰۰ ۱,۷۵۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۶۷,۰۰۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سرویس میز آرایش و کمد دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۶۷,۰۰۰ ۲,۴۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۲,۵۸۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۶۰۲,۰۰۰ ۲,۶۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست اتو و سبد لباس جعبه ای دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۶۳,۰۰۰ ۱,۶۰۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۱۴,۰۰۰ ۱,۶۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۶۶,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۷۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست اجاق گاز با چرخ خرید دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۰۳,۰۰۰ ۲,۹۷۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۹۹,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۳,۱۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۹۱,۰۰۰ ۳,۲۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

سرویس آشپزخانه ۱*۳ دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۷۷,۰۰۰ ۲,۳۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲,۴۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۲۷,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۰۳,۰۰۰ ۲,۵۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

گهواره ۱*۴ دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۱۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۲۲,۰۰۰ ۲,۱۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۲۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۵۸,۰۰۰ ۲,۳۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷ عدد

ست آشپزخانه بوش ۵ تکه دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۳۱۵,۰۰۰ ۵,۴۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۵,۶۳۳,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۶۶۵,۰۰۰ ۵,۸۱۳,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۸۴۱,۰۰۰ ۵,۹۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست آشپزخانه بوش ۴ تکه دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۲۸۷,۰۰۰ ۴,۳۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۴,۵۴۴,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۵۷۰,۰۰۰ ۴,۶۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۷۱۲,۰۰۰ ۴,۸۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

مایکروفر تک بوش دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۴۲,۰۰۰ ۱,۱۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

ست آشپزخانه بوش ۳ تکه دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۲۱۵,۰۰۰ ۳,۲۹۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۲۱,۰۰۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۲۷,۰۰۰ ۳,۵۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۵۳۴,۰۰۰ ۳,۶۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷ عدد

سرویس ۴ تکه میز اتو دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۱۴,۰۰۰ ۲,۸۸۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۰۷,۰۰۰ ۲,۹۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۹۳,۰۰۰ ۳,۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ظرفشویی تک بوش دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۱,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۴۲,۰۰۰ ۱,۱۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد
بالا