فروش عمده تولیدات تاپ در پخش اسباب بازی برادران

کیف ابزار باب سازنده

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۴۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۵۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست پزشکی کریستال تاپ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۲۰۰ ۵۵۳,۵۰۰
۱ ماهه ۵۶۵,۸۰۰ ۵۷۸,۶۰۰
۲ ماهه ۵۹۰,۴۰۰ ۶۰۳,۸۰۰
۳ ماهه ۶۱۵,۰۰۰ ۶۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست ابزار کریستال تاپ تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۲۰۰ ۵۵۳,۵۰۰
۱ ماهه ۵۶۵,۸۰۰ ۵۷۸,۶۰۰
۲ ماهه ۵۹۰,۴۰۰ ۶۰۳,۸۰۰
۳ ماهه ۶۱۵,۰۰۰ ۶۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست آرایشی با کارتخوان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۳,۳۰۰ ۶۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۶۴۱,۲۰۰ ۶۵۵,۹۰۰
۲ ماهه ۶۶۹,۱۰۰ ۶۸۴,۴۰۰
۳ ماهه ۶۹۷,۰۰۰ ۷۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف ابزار مستر مکانیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۴,۱۰۰ ۵۴۶,۴۰۰
۱ ماهه ۵۵۸,۴۰۰ ۵۷۱,۳۰۰
۲ ماهه ۵۸۲,۷۰۰ ۵۹۶,۱۰۰
۳ ماهه ۶۰۷,۰۰۰ ۶۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف پزشکی دکتر باب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸۳,۱۰۰ ۴۹۴,۵۰۰
۱ ماهه ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۵۲۷,۰۰۰ ۵۳۹,۵۰۰
۳ ماهه ۵۴۹,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کیف پزشکی راگا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۲,۶۰۰
۱ ماهه ۳۴۰,۴۰۰ ۳۴۷,۷۰۰
۲ ماهه ۳۵۵,۲۰۰ ۳۶۲,۸۰۰
۳ ماهه ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ابزار روکارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۴,۶۰۰ ۳۶۳,۴۰۰
۱ ماهه ۳۷۰,۷۰۰ ۳۷۹,۹۰۰
۲ ماهه ۳۸۶,۸۰۰ ۳۹۶,۴۰۰
۳ ماهه ۴۰۳,۰۰۰ ۴۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کیف ابزار راگا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۲,۶۰۰
۱ ماهه ۳۴۰,۴۰۰ ۳۴۷,۷۰۰
۲ ماهه ۳۵۵,۲۰۰ ۳۶۲,۸۰۰
۳ ماهه ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست چای خوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۵,۳۰۰ ۱۹۹,۷۰۰
۱ ماهه ۲۰۴,۲۰۰ ۲۰۸,۸۰۰
۲ ماهه ۲۱۳,۱۰۰ ۲۱۷,۹۰۰
۳ ماهه ۲۲۲,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

سوپر مارکت با دستگاه پوز (۳۰۶)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۷۲,۰۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۶۱,۰۰۰ ۲,۱۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۵۱,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۴۱,۰۰۰ ۲,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ست اجاق گاز و فر ۲۰۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۶۴,۰۰۰ ۱,۹۰۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۴۹,۰۰۰ ۱,۹۹۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۳۴,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۱۹,۰۰۰ ۲,۱۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا