فروش عمده تولیدات درج در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

سوپر آئودی میکس وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲,۴۱۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۲۹,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۶۴۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

پژو ۲۰۶ زیرگردان درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۸,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۵,۰۰۰ ۱,۸۴۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۳,۰۰۰ ۱,۹۰۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۲۱,۰۰۰ ۱,۹۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

هلی کوپتر دیسکاوری درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۶۴,۰۰۰ ۱,۸۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۲۲,۰۰۰ ۱,۸۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۹۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۳۹,۰۰۰ ۱,۹۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مولتی ون وکیومی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۷,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۱۴,۰۰۰ ۱,۱۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پرشیا اسپرت درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۲,۶۰۰ ۸۴۳,۵۰۰
۱ ماهه ۸۴۹,۷۰۰ ۸۷۱,۳۰۰
۲ ماهه ۸۷۶,۸۰۰ ۸۹۹,۱۰۰
۳ ماهه ۹۰۴,۰۰۰ ۹۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین مسابقه گالوپ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۲,۴۰۰ ۶۵۷,۹۰۰
۱ ماهه ۶۶۳,۶۰۰ ۶۷۹,۶۰۰
۲ ماهه ۶۸۴,۸۰۰ ۷۰۱,۳۰۰
۳ ماهه ۷۰۶,۰۰۰ ۷۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین آتش نشانی درب بازشو درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۸۸۱,۰۰۰ ۳,۹۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۰۰۹,۰۰۰ ۴,۱۰۷,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۱۳۷,۰۰۰ ۴,۲۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

جیمبو ساحلی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱,۳۱۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۲۷,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۶۹,۰۰۰ ۱,۴۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱,۴۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

قلعه ساحلی بزرگ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۶,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۲,۰۰۰ ۱,۱۳۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۴۷,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

قایق اطلسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۱۲۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کلت کلانتر ریسه ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۴,۷۰۰ ۱۹۹,۲۰۰
۱ ماهه ۲۰۱,۱۰۰ ۲۰۵,۸۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۵۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۳ ماهه ۲۱۴,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قلعه ساحلی کوچک درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۰۱,۵۰۰ ۶۱۶,۰۰۰
۱ ماهه ۶۲۱,۳۰۰ ۶۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۶۴۱,۱۰۰ ۶۵۶,۶۰۰
۳ ماهه ۶۶۱,۰۰۰ ۶۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا