فروش عمده محصولات درج در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

قایق اطلسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۶۱,۰۰۰ ۹۸۵,۱۰۰
۱ ماهه ۹۸۷,۰۰۰ ۱,۰۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۰۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

مینی لودر سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۰,۴۰۰ ۲۹۷,۸۰۰
۱ ماهه ۲۹۸,۳۰۰ ۳۰۵,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۶,۱۰۰ ۳۱۳,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۴,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

پراید تاکسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۸,۳۰۰ ۷۶۷,۷۰۰
۱ ماهه ۷۶۸,۵۰۰ ۷۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۸۸,۷۰۰ ۸۰۹,۲۰۰
۳ ماهه ۸۰۹,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گالوپ فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۴,۸۰۰ ۵۵۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۵۹,۵۰۰ ۵۷۳,۸۰۰
۲ ماهه ۵۷۴,۲۰۰ ۵۸۸,۹۰۰
۳ ماهه ۵۸۹,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

سوپر بنز پلیس فرکشن درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۱,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

چرخ عصا هلی کوپتر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۶,۲۰۰ ۶۴۱,۹۰۰
۱ ماهه ۶۴۳,۱۰۰ ۶۵۹,۳۰۰
۲ ماهه ۶۶۰,۰۰۰ ۶۷۶,۶۰۰
۳ ماهه ۶۷۷,۰۰۰ ۶۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کلت وگنر ۲۵ درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۵,۹۰۰ ۹۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۹۵۰,۹۰۰ ۹۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۹۷۵,۹۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۵ عدد

کامیون سه مدل شهرسازی وکیوم درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۹۷,۰۰۰ ۱,۵۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۸,۰۰۰ ۱,۵۷۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۷۸,۰۰۰ ۱,۶۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۱,۶۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بولدوزر کوماتسو سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۹۲,۰۰۰ ۴,۱۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۳۰۵,۰۰۰ ۴,۳۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۴,۴۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

بیل مکانیکی کوچک سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۸,۴۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ ماهه ۶۱۴,۶۰۰ ۶۳۰,۸۰۰
۲ ماهه ۶۳۰,۸۰۰ ۶۴۷,۴۰۰
۳ ماهه ۶۴۷,۰۰۰ ۶۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

سوزوکی سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

خاور کمپرسی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۵۲۳,۰۰۰ ۳,۶۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۶۱۸,۰۰۰ ۳,۷۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۳,۸۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۸۰۹,۰۰۰ ۳,۹۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا