خرید عمده محصولات زرین در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

هامر ارتشی ( جعبه ای ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۵۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۱,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۳۱,۰۰۰ ۱,۶۷۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۲,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

سبد آبچکان ( سلفونی ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۶۱۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۱,۶۷۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۸۷,۰۰۰ ۱,۷۲۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ارابه زرین E۱۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۲۹,۰۰۰ ۱,۴۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۱,۵۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۷۱,۰۰۰ ۱,۶۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

اسکانیا ۲۰۰۰ زرین A۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

بیل زرین E۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۶,۷۰۰ ۳۴۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۴۷,۸۰۰ ۳۵۶,۲۰۰
۲ ماهه ۳۵۸,۹۰۰ ۳۶۷,۶۰۰
۳ ماهه ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

سطل ساحلی زرین E۱۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۲,۴۰۰ ۶۸۹,۷۰۰
۱ ماهه ۶۹۴,۶۰۰ ۷۱۲,۵۰۰
۲ ماهه ۷۱۶,۸۰۰ ۷۳۵,۲۰۰
۳ ماهه ۷۳۹,۰۰۰ ۷۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

آشپزخانه کوچک زرین M۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۳۵۵,۰۰۰ ۳,۴۴۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۴۶۵,۰۰۰ ۳,۵۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۷۶,۰۰۰ ۳,۶۶۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۸۷,۰۰۰ ۳,۷۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

سبدآبچکان جعبه ای زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۵,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۰۶,۰۰۰ ۱,۶۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۵۷,۰۰۰ ۱,۷۰۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۰۹,۰۰۰ ۱,۷۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بیل و شنکش زرین E۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۹,۶۰۰ ۵۴۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۴۷,۰۰۰ ۵۶۱,۱۰۰
۲ ماهه ۵۶۴,۵۰۰ ۵۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۲,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کلاه و ابزار زرین E۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۶,۹۰۰ ۶۳۹,۷۰۰
۱ ماهه ۶۴۷,۶۰۰ ۶۶۰,۸۰۰
۲ ماهه ۶۶۸,۳۰۰ ۶۸۱,۹۰۰
۳ ماهه ۶۸۹,۰۰۰ ۷۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

میکسر ۲۰۰۳ زرین A۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین آتش نشانی ۲۰۰۱ زرین A۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا