قیمت عمده محصولات زرین در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

سبد آبچکان ( سلفونی ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱,۱۱۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۱۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بیل و شنکش ساحلی زرین E۱۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۶۲,۲۰۰ ۴۷۴,۱۰۰
۱ ماهه ۴۷۷,۵۰۰ ۴۸۹,۷۰۰
۲ ماهه ۴۹۲,۷۰۰ ۵۰۵,۳۰۰
۳ ماهه ۵۰۸,۰۰۰ ۵۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بیل زرین E۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۶,۷۰۰ ۳۴۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۴۷,۸۰۰ ۳۵۶,۲۰۰
۲ ماهه ۳۵۸,۹۰۰ ۳۶۷,۶۰۰
۳ ماهه ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بیل و شنکش زرین E۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۹,۶۰۰ ۵۴۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۴۷,۰۰۰ ۵۶۱,۱۰۰
۲ ماهه ۵۶۴,۵۰۰ ۵۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۲,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

کلاه و ابزار زرین E۸

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۵,۹۰۰ ۵۳۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۳۰۰ ۵۵۷,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶۰,۶۰۰ ۵۷۵,۲۰۰
۳ ماهه ۵۷۸,۰۰۰ ۵۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ماشین مسابقه ای زرین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۲۹,۰۰۰ ۱,۴۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۱,۵۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۷۱,۰۰۰ ۱,۶۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

برف روب زرین H۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۵,۹۰۰ ۵۳۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۳۰۰ ۵۵۷,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶۰,۶۰۰ ۵۷۵,۲۰۰
۳ ماهه ۵۷۸,۰۰۰ ۵۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سرویس پذیرایی زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۷,۰۰۰ ۶۶۴,۳۰۰
۱ ماهه ۶۶۸,۳۰۰ ۶۸۶,۲۰۰
۲ ماهه ۶۸۹,۶۰۰ ۷۰۸,۱۰۰
۳ ماهه ۷۱۱,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶ عدد

ماشین پلیس زرین تویز ( توری )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۲۰۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۱,۲۸۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۹۴,۰۰۰ ۱,۳۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

هامر پلیس ( جعبه ای ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۵۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۱,۰۰۰ ۱,۶۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۳۱,۰۰۰ ۱,۶۷۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۸۲,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

ماشین های شهری زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۳۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲,۴۰۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۲,۴۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۵۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ماشین مسابقه زرین تویز ( توری )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱,۲۰۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۹,۰۰۰ ۱,۲۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۴۷,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد
بالا