لیست قیمت محصولات زرین در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

سبد آبچکان ( سلفونی ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۰۴,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کامیون معدن ۱۲۰ زرین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۹۶,۰۰۰ ۳,۰۷۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۷۷,۰۰۰ ۳,۱۵۵,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۵۸,۰۰۰ ۳,۲۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۳۹,۰۰۰ ۳,۳۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

کلاه و فرغون قلعه زرین E۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۸۱,۰۰۰ ۱,۴۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۹,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۹۴,۰۰۰ ۱,۵۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

کامیون کوهستان جعبه ای زرین G۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۳۳,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۷۲,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۱۱,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

بیل و شنکش ساحلی زرین E۱۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۱,۷۰۰ ۴۸۴,۷۰۰
۱ ماهه ۴۸۴,۵۰۰ ۴۹۷,۸۰۰
۲ ماهه ۴۹۷,۲۰۰ ۵۱۰,۹۰۰
۳ ماهه ۵۱۰,۰۰۰ ۵۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سوپر فرغون زرین E۱۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۵۳,۰۰۰ ۱,۲۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۸۷,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۲۱,۰۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

مینی کوهستان زرین G۲ توری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۸,۹۰۰ ۳۱۷,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۷,۳۰۰ ۳۲۵,۸۰۰
۲ ماهه ۳۲۵,۶۰۰ ۳۳۴,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۴,۰۰۰ ۳۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آشپزخانه کلبه ۶۶ M۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۶۲۶,۰۰۰ ۴,۷۴۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۷۵۱,۰۰۰ ۴,۸۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۸۷۶,۰۰۰ ۵,۰۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۰۰۲,۰۰۰ ۵,۱۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

سوپر ماک زرین B۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۳۸,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

کامیون معدن ۱۳۰ زرین F۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۴۱۵,۰۰۰ ۳,۵۰۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۵۰۷,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۵۹۹,۰۰۰ ۳,۶۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۶۹۲,۰۰۰ ۳,۷۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

استیو زرین J۱ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۱,۰۰۰ ۱,۱۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۳,۰۰۰ ۱,۲۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

ارابه زرین E۱۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱,۴۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۷۶,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا