قیمت عمده محصولات اسلایم های اُدی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

حباب ساز باتومی عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲,۱۰۰ ۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۷۴,۱۰۰ ۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۷۶,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۷۸,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

دبل اسلایم ۳۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۹,۴۰۰ ۱۷۹,۴۰۰
۱ ماهه ۱۸۴,۳۰۰ ۱۸۴,۳۰۰
۲ ماهه ۱۸۹,۱۰۰ ۱۸۹,۱۰۰
۳ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

باتل اسلایم اودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۵,۴۰۰ ۱۵۵,۴۰۰
۱ ماهه ۱۵۹,۶۰۰ ۱۵۹,۶۰۰
۲ ماهه ۱۶۳,۸۰۰ ۱۶۳,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میکس پوپک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۰,۳۰۰
۱ ماهه ۷۲,۲۰۰ ۷۲,۲۰۰
۲ ماهه ۷۴,۱۰۰ ۷۴,۱۰۰
۳ ماهه ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم پاستیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم اکلیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم فلور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تخم دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰
۲ ماهه ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

واتر اسلایم باب اسفنجی ۷۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۱,۷۰۰ ۳۱۱,۷۰۰
۱ ماهه ۳۲۰,۱۰۰ ۳۲۰,۱۰۰
۲ ماهه ۳۲۸,۵۰۰ ۳۲۸,۵۰۰
۳ ماهه ۳۳۷,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

اسلایم مربایی اودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۶,۹۰۰ ۱۳۶,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۰,۶۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۴,۳۰۰ ۱۴۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم میکس ( جور )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۷۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ ماهه ۱۹۳,۸۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۹۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۰۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ابروبادی استوانه ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۹,۷۰۰ ۲۴۹,۷۰۰
۱ ماهه ۲۵۶,۵۰۰ ۲۵۶,۵۰۰
۲ ماهه ۲۶۳,۲۰۰ ۲۶۳,۲۰۰
۳ ماهه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا