فروش عمده محصولات اسلایم های اُدی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

حباب ساز باتومی عروسکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۷۰۰ ۸۵,۵۰۰
۱ ماهه ۸۶,۴۰۰ ۸۸,۳۰۰
۲ ماهه ۸۹,۲۰۰ ۹۱,۱۰۰
۳ ماهه ۹۲,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

دبل اسلایم ۳۵۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۵,۶۰۰ ۱۹۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۱۰۰ ۲۰۲,۱۰۰
۲ ماهه ۲۰۸,۵۰۰ ۲۰۸,۵۰۰
۳ ماهه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

باتل اسلایم اودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۰,۱۰۰ ۱۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۷۵,۷۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۷,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میکس پوپک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶,۴۰۰ ۷۶,۴۰۰
۱ ماهه ۷۸,۹۰۰ ۷۸,۹۰۰
۲ ماهه ۸۱,۴۰۰ ۸۱,۴۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم پاستیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۶۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۲,۴۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۲ ماهه ۲۱۹,۲۰۰ ۲۱۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم اکلیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۶۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۲,۴۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۲ ماهه ۲۱۹,۲۰۰ ۲۱۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم فلور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۶۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۲,۴۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۲ ماهه ۲۱۹,۲۰۰ ۲۱۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تخم دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۱,۰۰۰ ۱۲۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰
۲ ماهه ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۱,۹۰۰
۳ ماهه ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

واتر اسلایم باب اسفنجی ۷۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۹,۴۰۰ ۳۳۹,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۰,۶۰۰ ۳۵۰,۶۰۰
۲ ماهه ۳۶۱,۸۰۰ ۳۶۱,۸۰۰
۳ ماهه ۳۷۳,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

اسلایم مربایی اودی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۹,۲۰۰ ۱۴۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۵۴,۱۰۰ ۱۵۴,۱۰۰
۲ ماهه ۱۵۹,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱۶۴,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم میکس ( جور )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۵,۶۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۲,۴۰۰ ۲۱۲,۴۰۰
۲ ماهه ۲۱۹,۲۰۰ ۲۱۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم ابروبادی استوانه ODDY

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۰۰۰ ۲۹۱,۰۰۰
۳ ماهه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا