فروش عمده محصولات نوباوه در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

صندلی سه کاره نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۷۹۷,۰۰۰ ۲,۸۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۹۴۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۹۴۸,۰۰۰ ۳,۰۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۰۲۴,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

اسکوتر توری پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۶,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

اسکوتر جعبه ای پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۶۵,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۰۴,۰۰۰ ۱,۵۴۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

فولکس نشکن نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۴,۷۰۰ ۶۰۹,۵۰۰
۱ ماهه ۶۱۰,۸۰۰ ۶۲۶,۰۰۰
۲ ماهه ۶۲۶,۹۰۰ ۶۴۲,۵۰۰
۳ ماهه ۶۴۳,۰۰۰ ۶۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

گلف توری پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۶,۷۰۰ ۶۷۳,۴۰۰
۱ ماهه ۶۷۴,۵۰۰ ۶۹۱,۶۰۰
۲ ماهه ۶۹۲,۲۰۰ ۷۰۹,۸۰۰
۳ ماهه ۷۱۰,۰۰۰ ۷۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

فوتی نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۸۰۰ ۳۱۸,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۹,۲۰۰ ۳۲۶,۸۰۰
۲ ماهه ۳۲۷,۶۰۰ ۳۳۵,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۶,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسکوپ بال نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۵,۹۰۰ ۵۱۸,۹۰۰
۱ ماهه ۵۱۹,۶۰۰ ۵۳۲,۹۰۰
۲ ماهه ۵۳۳,۳۰۰ ۵۴۶,۹۰۰
۳ ماهه ۵۴۷,۰۰۰ ۵۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱ عدد

گلف جعبه ای پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۳,۶۰۰ ۸۶۴,۸۰۰
۱ ماهه ۸۶۶,۴۰۰ ۸۸۸,۲۰۰
۲ ماهه ۸۸۹,۲۰۰ ۹۱۱,۶۰۰
۳ ماهه ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

موتور یدک کش نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۰۸,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۹۲,۰۰۰ ۳,۲۷۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۳,۳۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۴۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

موتور تعادلی نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۰۰۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۰۹,۰۰۰ ۳,۰۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۸۸,۰۰۰ ۳,۱۶۵,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۶۸,۰۰۰ ۳,۲۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد
بالا