فروش عمده تولیدات نوباوه در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

صندلی سه کاره نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۱۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۲۲۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۵۱,۰۰۰ ۳,۳۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۵۲,۰۰۰ ۳,۴۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

اسکوتر توری پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۳۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۷۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۵۲۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

اسکوتر جعبه ای پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۹۷,۰۰۰ ۱,۶۳۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۰۳,۰۰۰ ۱,۷۴۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۵۶,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

فولکس نشکن نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۸,۸۰۰ ۶۶۳,۳۰۰
۱ ماهه ۶۷۰,۲۰۰ ۶۸۵,۲۰۰
۲ ماهه ۶۹۱,۶۰۰ ۷۰۷,۱۰۰
۳ ماهه ۷۱۳,۰۰۰ ۷۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

گلف توری پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۶,۱۰۰ ۷۳۲,۵۰۰
۱ ماهه ۷۳۹,۷۰۰ ۷۵۶,۷۰۰
۲ ماهه ۷۶۳,۳۰۰ ۷۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۷۸۷,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

فوتی نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۸,۵۰۰ ۳۴۶,۷۰۰
۱ ماهه ۳۴۹,۶۰۰ ۳۵۸,۱۰۰
۲ ماهه ۳۶۰,۸۰۰ ۳۶۹,۵۰۰
۳ ماهه ۳۷۲,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسکوپ بال نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۱,۴۰۰ ۵۶۴,۲۰۰
۱ ماهه ۵۶۹,۶۰۰ ۵۸۲,۸۰۰
۲ ماهه ۵۸۷,۸۰۰ ۶۰۱,۴۰۰
۳ ماهه ۶۰۶,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱ عدد

گلف جعبه ای پوپک نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۲۰,۰۰۰ ۹۴۰,۹۰۰
۱ ماهه ۹۵۰,۳۰۰ ۹۷۱,۹۰۰
۲ ماهه ۹۸۰,۶۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۱۱,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

موتور یدک کش نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۳۸۸,۰۰۰ ۳,۴۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۶۱۲,۰۰۰ ۳,۶۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۳,۸۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

موتور تعادلی نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۹۵,۰۰۰ ۳,۲۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۷۴,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۳,۴۸۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۵۱۱,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد
بالا