فروش عمده محصولات 2000 در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

کمپرسی ۶ چرخ ۲۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۸,۷۰۰ ۱۴۱,۵۰۰
۱ ماهه ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴۵,۳۰۰
۲ ماهه ۱۴۶,۲۰۰ ۱۴۹,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تانکر قلکی ۶ چرخ ۲۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۶۷,۲۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷۱,۶۰۰ ۱۷۵,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تریلی ده چرخ ۲۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۶,۸۰۰ ۱۹۱,۴۰۰
۱ ماهه ۱۹۱,۹۰۰ ۱۹۶,۶۰۰
۲ ماهه ۱۹۶,۹۰۰ ۲۰۱,۸۰۰
۳ ماهه ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون گاز ۲۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۱,۱۰۰ ۱۷۴,۸۰۰
۱ ماهه ۱۷۵,۷۰۰ ۱۷۹,۵۰۰
۲ ماهه ۱۸۰,۳۰۰ ۱۸۴,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا