قیمت عمده محصولات 2000 در پخش اسباب بازی برادران

 • منچ، شطرنج، تخته نرد، سرگرمی

  منچ، شطرنج،...

 • مهارت، مهدکودک

  مهارت، مهدکودک

 • بازیهای دورهمی

  بازیهای دورهمی

 • علمی، آموزشی

  علمی، آموزشی

 • پازل، روبیک، معمایی

  پازل، روبیک،...

کمپرسی ۶ چرخ ۲۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۸,۸۰۰
۲ ماهه ۱۶۱,۰۰۰ ۱۶۳,۹۰۰
۳ ماهه ۱۶۶,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تانکر قلکی ۶ چرخ ۲۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸۳,۳۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۹,۱۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تریلی ده چرخ ۲۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۳,۸۰۰ ۲۰۸,۳۰۰
۱ ماهه ۲۱۰,۵۰۰ ۲۱۵,۲۰۰
۲ ماهه ۲۱۷,۲۰۰ ۲۲۲,۱۰۰
۳ ماهه ۲۲۴,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون گاز ۲۰۰۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۶,۵۰۰ ۱۹۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۹۲,۷۰۰ ۱۹۶,۴۰۰
۲ ماهه ۱۹۸,۸۰۰ ۲۰۲,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۵,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا