لیست قیمت محصولات مهرسا در پخش اسباب بازی برادران

 • ماژیک، ماژیک وایت برد، هایلایتر

  ماژیک، ماژیک...

 • ملزومات اداری

  ملزومات اداری

 • مداد ، مداد رنگی ، خودکار

  مداد ، مداد...

 • دفتر ، دفترچه ، کارت آموزشی

  دفتر ، دفترچه ،...

 • کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی

  کیف مدرسه ،...

 • تراش، پاک کن، لاک غلط گیر

  تراش، پاک کن،...

 • خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله

  خط کش ، شابلون...

 • خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم

  خمیر بازی ، شن...

 • انواع چسب

  انواع چسب

 • آبرنگ - پاستل - رنگ انگشتی

  آبرنگ - پاستل -...

قمقمه ورزشی رایکا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۵,۹۰۰ ۴۸۷,۷۰۰
۱ ماهه ۴۹۱,۶۰۰ ۵۰۳,۸۰۰
۲ ماهه ۵۰۷,۳۰۰ ۵۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۵۲۳,۰۰۰ ۵۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه پوپک مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۳۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۱ ماهه ۲۱۶,۲۰۰ ۲۲۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۲۳,۱۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه آرنوش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۹,۴۰۰ ۴۰۹,۵۰۰
۱ ماهه ۴۱۲,۶۰۰ ۴۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۴۲۵,۸۰۰ ۴۳۶,۵۰۰
۳ ماهه ۴۳۹,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

چوب خط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۵,۶۰۰ ۱۷۰,۱۰۰
۱ ماهه ۱۷۱,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۲ ماهه ۱۷۶,۵۰۰ ۱۸۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

قمقمه سفینه مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۳۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۱ ماهه ۲۱۶,۲۰۰ ۲۲۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۲۳,۱۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه اسپرت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۳۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۱ ماهه ۲۱۶,۲۰۰ ۲۲۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۲۳,۱۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه ساعت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۶,۶۰۰ ۲۶۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۶۵,۰۰۰ ۲۷۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۷۳,۵۰۰ ۲۸۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه عینکی مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۳۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۱ ماهه ۲۱۶,۲۰۰ ۲۲۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۲۳,۱۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ظرف غذا ۲ طبقه قاشق دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۷,۷۰۰ ۴۴۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۵۲,۱۰۰ ۴۶۳,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۶,۵۰۰ ۴۷۸,۲۰۰
۳ ماهه ۴۸۱,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لیوان نی دار مینیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۶,۵۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۸,۶۰۰
۲ ماهه ۲۰۹,۵۰۰ ۲۱۵,۳۰۰
۳ ماهه ۲۱۶,۰۰۰ ۲۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه روناک مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۰,۲۰۰ ۲۰۴,۷۰۰
۱ ماهه ۲۰۶,۸۰۰ ۲۱۱,۵۰۰
۲ ماهه ۲۱۳,۴۰۰ ۲۱۸,۲۰۰
۳ ماهه ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان نی دار طرح بستنی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰۱,۹۰۰ ۱۰۴,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۵,۲۰۰ ۱۰۸,۱۰۰
۲ ماهه ۱۰۸,۶۰۰ ۱۱۱,۵۰۰
۳ ماهه ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد
بالا