خرید عمده محصولات تک توی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

مینی ایر تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۹,۸۰۰ ۳۱۸,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۸,۲۰۰ ۳۲۶,۸۰۰
۲ ماهه ۳۲۶,۶۰۰ ۳۳۵,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۵,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی کوپتر تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۲,۸۰۰ ۳۳۱,۱۰۰
۱ ماهه ۳۳۱,۵۰۰ ۳۴۰,۱۰۰
۲ ماهه ۳۴۰,۲۰۰ ۳۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۹,۰۰۰ ۳۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

مینی سیکلت تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۳,۲۰۰ ۲۴۹,۷۰۰
۱ ماهه ۲۴۹,۸۰۰ ۲۵۶,۵۰۰
۲ ماهه ۲۵۶,۴۰۰ ۲۶۳,۲۰۰
۳ ماهه ۲۶۳,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مینی جیپ تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۶۵,۰۰۰ ۲۷۱,۷۰۰
۲ ماهه ۲۷۲,۰۰۰ ۲۷۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۷۹,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تکتاز کامیون دو قلو جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۱,۷۰۰ ۶۹۹,۳۰۰
۱ ماهه ۷۰۰,۱۰۰ ۷۱۸,۲۰۰
۲ ماهه ۷۱۸,۵۰۰ ۷۳۷,۱۰۰
۳ ماهه ۷۳۷,۰۰۰ ۷۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تکتاز کامیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۰,۲۰۰ ۲۸۷,۶۰۰
۱ ماهه ۲۸۷,۸۰۰ ۲۹۵,۴۰۰
۲ ماهه ۲۹۵,۴۰۰ ۳۰۳,۲۰۰
۳ ماهه ۳۰۳,۰۰۰ ۳۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

هپی پاپی جعبه تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۱,۰۰۰ ۱,۲۰۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۳۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۶۶,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تکتاز میکسر توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۲۷,۰۰۰ ۲۳۲,۷۰۰
۲ ماهه ۲۳۳,۰۰۰ ۲۳۸,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تکتاز سیکلت توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۴,۳۰۰ ۲۶۰,۸۰۰
۱ ماهه ۲۶۱,۲۰۰ ۲۶۷,۹۰۰
۲ ماهه ۲۶۸,۱۰۰ ۲۷۴,۹۰۰
۳ ماهه ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

تکتاز ترن توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۰,۱۰۰ ۲۲۵,۷۰۰
۱ ماهه ۲۲۶,۱۰۰ ۲۳۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۳۲,۰۰۰ ۲۳۷,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۸,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تکتاز ایر توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۴,۴۰۰ ۲۰۹,۹۰۰
۱ ماهه ۲۰۹,۹۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۲ ماهه ۲۱۵,۴۰۰ ۲۲۱,۳۰۰
۳ ماهه ۲۲۱,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

رنجر جیپ ۲۵ تکه تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۱,۴۰۰ ۶۲۷,۱۰۰
۱ ماهه ۶۲۷,۹۰۰ ۶۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۶۴۴,۴۰۰ ۶۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۶۶۱,۰۰۰ ۶۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد
بالا