لیست قیمت محصولات تک تویز در پخش اسباب بازی برادران

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد ، تبریز ، اصفهان ، بانه ، شیراز و سایر شهرهای ایران

تکتاز میکسر توری تک توی

قیمت کارتنی ۱۵۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تکتاز سیکلت توری تک توی

قیمت کارتنی ۱۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۰ عدد

تکتاز ترن توری تک توی

قیمت کارتنی ۱۵۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تکتاز ایر توری تک توی

قیمت کارتنی ۱۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

رنجر جیپ ۲۵ تکه تک توی

قیمت کارتنی ۳۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

برج قطار هوهو چی چی تک توی

قیمت کارتنی ۴۶۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

قوری قرمزی تک توی

قیمت کارتنی ۶۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۶۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

رنجر جنگلبان تک توی

قیمت کارتنی ۷۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حلقه هوش سوپر بازیگوش بدون چرخ تک توی

قیمت کارتنی ۳۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حلقه هوش بازیگوش کوچک تک توی

قیمت کارتنی ۱۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

حلقه هوش کوچک چرخ دار تک توی

قیمت کارتنی ۲۳۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بولینگ سه بعدی توری تک توی

قیمت کارتنی ۱۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا