خرید عمده محصولات تک توی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

مینی ایر تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۳۰,۳۰۰ ۳۳۷,۶۰۰
۱ ماهه ۳۴۱,۲۰۰ ۳۴۸,۷۰۰
۲ ماهه ۳۵۲,۱۰۰ ۳۵۹,۸۰۰
۳ ماهه ۳۶۳,۰۰۰ ۳۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی کوپتر تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۳,۹۰۰ ۳۵۲,۱۰۰
۱ ماهه ۳۵۵,۳۰۰ ۳۶۳,۷۰۰
۲ ماهه ۳۶۶,۶۰۰ ۳۷۵,۳۰۰
۳ ماهه ۳۷۸,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

مینی سیکلت تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۹,۳۰۰ ۲۶۵,۷۰۰
۱ ماهه ۲۶۷,۹۰۰ ۲۷۴,۴۰۰
۲ ماهه ۲۷۶,۴۰۰ ۲۸۳,۲۰۰
۳ ماهه ۲۸۵,۰۰۰ ۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

مینی جیپ تکتاز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۴,۸۰۰ ۲۸۱,۱۰۰
۱ ماهه ۲۸۳,۸۰۰ ۲۹۰,۴۰۰
۲ ماهه ۲۹۲,۹۰۰ ۲۹۹,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۲,۰۰۰ ۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تکتاز کامیون دو قلو جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۵,۲۰۰ ۷۴۲,۵۰۰
۱ ماهه ۷۴۹,۱۰۰ ۷۶۷,۰۰۰
۲ ماهه ۷۷۳,۰۰۰ ۷۹۱,۵۰۰
۳ ماهه ۷۹۷,۰۰۰ ۸۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تکتاز کامیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۷,۵۰۰ ۳۰۴,۸۰۰
۱ ماهه ۳۰۷,۳۰۰ ۳۱۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۱۷,۱۰۰ ۳۲۴,۹۰۰
۳ ماهه ۳۲۷,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

هپی پاپی جعبه تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۴۶,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۸۷,۰۰۰ ۱,۳۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۳۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تکتاز میکسر توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۴,۷۰۰ ۲۴۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۴۲,۵۰۰ ۲۴۸,۱۰۰
۲ ماهه ۲۵۰,۲۰۰ ۲۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تکتاز سیکلت توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۱,۱۰۰ ۲۷۷,۵۰۰
۱ ماهه ۲۸۰,۱۰۰ ۲۸۶,۷۰۰
۲ ماهه ۲۸۹,۰۰۰ ۲۹۵,۸۰۰
۳ ماهه ۲۹۸,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

تکتاز ترن توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۳,۸۰۰ ۲۳۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۴۱,۵۰۰ ۲۴۷,۲۰۰
۲ ماهه ۲۴۹,۲۰۰ ۲۵۵,۱۰۰
۳ ماهه ۲۵۷,۰۰۰ ۲۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

تکتاز ایر توری تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۷,۴۰۰ ۲۲۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۲۴,۶۰۰ ۲۳۰,۳۰۰
۲ ماهه ۲۳۱,۸۰۰ ۲۳۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۳۹,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

رنجر جیپ ۲۵ تکه تک توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۵۰,۶۰۰ ۶۶۶,۱۰۰
۱ ماهه ۶۷۲,۱۰۰ ۶۸۸,۰۰۰
۲ ماهه ۶۹۳,۵۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۷۱۵,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد
بالا