فروش عمده تولیدات نشاط در پخش اسباب بازی برادران

مدرسه فوتبال ال کلاسیکو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۳۵۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۷۲,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۱۶,۰۰۰ ۱,۴۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

دو بازی فایو استار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۰,۷۰۰ ۷۳۶,۱۰۰
۱ ماهه ۷۴۴,۴۰۰ ۷۶۰,۴۰۰
۲ ماهه ۷۶۸,۲۰۰ ۷۸۴,۷۰۰
۳ ماهه ۷۹۲,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

پنالتی امتیازی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۶,۲۰۰ ۷۹۴,۴۰۰
۱ ماهه ۸۰۱,۸۰۰ ۸۲۰,۶۰۰
۲ ماهه ۸۲۷,۴۰۰ ۸۴۶,۸۰۰
۳ ماهه ۸۵۳,۰۰۰ ۸۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

طناب ورزشی سایز ۱۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۹,۲۰۰ ۱۳۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۱۳۷,۷۰۰ ۱۴۰,۶۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۵ عدد

طناب ورزشی سایز ۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۸,۳۰۰ ۱۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲۲,۲۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲۶,۱۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۵ عدد

ست کامل بازی (والیبال،تنیس،بدمینتون)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۱۷,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱,۴۹۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۱۱,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۵۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

بسکتبال پایه دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۴,۲۰۰ ۵۸۶,۹۰۰
۱ ماهه ۵۹۳,۱۰۰ ۶۰۶,۳۰۰
۲ ماهه ۶۱۲,۰۰۰ ۶۲۵,۶۰۰
۳ ماهه ۶۳۱,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

فوتبال و بسکتبال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷۶,۲۰۰ ۷۹۴,۴۰۰
۱ ماهه ۸۰۱,۸۰۰ ۸۲۰,۶۰۰
۲ ماهه ۸۲۷,۴۰۰ ۸۴۶,۸۰۰
۳ ماهه ۸۵۳,۰۰۰ ۸۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

تیر دروازه دوتایی جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۲,۵۰۰ ۷۵۹,۸۰۰
۱ ماهه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۸۴,۹۰۰
۲ ماهه ۷۹۱,۵۰۰ ۸۰۹,۹۰۰
۳ ماهه ۸۱۶,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا