خرید عمده محصولات ماتیا در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

سرویس آشپزخانه آیسان ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۴,۸۰۰ ۳۰۲,۱۰۰
۱ ماهه ۳۰۴,۵۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
۲ ماهه ۳۱۴,۲۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
۳ ماهه ۳۲۴,۰۰۰ ۳۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

دکتری رنگارنگ ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۳,۰۰۰ ۳۲۱,۲۰۰
۱ ماهه ۳۲۳,۳۰۰ ۳۳۱,۸۰۰
۲ ماهه ۳۳۳,۶۰۰ ۳۴۲,۴۰۰
۳ ماهه ۳۴۴,۰۰۰ ۳۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پزشکی رنگارنگ مینی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۵,۷۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۱ ماهه ۲۹۵,۱۰۰ ۳۰۲,۶۰۰
۲ ماهه ۳۰۴,۵۰۰ ۳۱۲,۳۰۰
۳ ماهه ۳۱۴,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

تریلی کمپرسی کلاه دار ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۳۰۰ ۵۳۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۳۹,۵۰۰ ۵۵۳,۶۰۰
۲ ماهه ۵۵۶,۷۰۰ ۵۷۱,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۴,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

شمشیر و سپر ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۵,۱۰۰ ۶۴۱,۵۰۰
۱ ماهه ۶۴۵,۷۰۰ ۶۶۲,۷۰۰
۲ ماهه ۶۶۶,۳۰۰ ۶۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۶۸۷,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تیروکمان درختی ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۱,۹۰۰ ۱۵۵,۶۰۰
۱ ماهه ۱۵۶,۹۰۰ ۱۶۰,۷۰۰
۲ ماهه ۱۶۱,۹۰۰ ۱۶۵,۸۰۰
۳ ماهه ۱۶۷,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

کانتینر نوشابه ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۲,۵۰۰ ۷۱۰,۷۰۰
۱ ماهه ۷۱۵,۳۰۰ ۷۳۴,۱۰۰
۲ ماهه ۷۳۸,۱۰۰ ۷۵۷,۵۰۰
۳ ماهه ۷۶۱,۰۰۰ ۷۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آمبولانس ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۶,۷۰۰ ۳۷۵,۸۰۰
۱ ماهه ۳۷۸,۸۰۰ ۳۸۸,۲۰۰
۲ ماهه ۳۹۰,۹۰۰ ۴۰۰,۶۰۰
۳ ماهه ۴۰۳,۰۰۰ ۴۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

تفنگ و دستبند ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۵,۹۰۰ ۴۶۷,۷۰۰
۱ ماهه ۴۷۰,۹۰۰ ۴۸۳,۱۰۰
۲ ماهه ۴۸۵,۹۰۰ ۴۹۸,۵۰۰
۳ ماهه ۵۰۱,۰۰۰ ۵۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تریلر بشکه بر ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۲,۳۰۰ ۵۳۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۳۹,۵۰۰ ۵۵۳,۶۰۰
۲ ماهه ۵۵۶,۷۰۰ ۵۷۱,۳۰۰
۳ ماهه ۵۷۴,۰۰۰ ۵۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تریلر مک کوئین ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹۲,۵۰۰ ۷۱۰,۷۰۰
۱ ماهه ۷۱۵,۳۰۰ ۷۳۴,۱۰۰
۲ ماهه ۷۳۸,۱۰۰ ۷۵۷,۵۰۰
۳ ماهه ۷۶۱,۰۰۰ ۷۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کمپرسی کلاه دار ماتیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۰,۲۰۰ ۲۹۷,۵۰۰
۱ ماهه ۲۹۹,۸۰۰ ۳۰۷,۳۰۰
۲ ماهه ۳۰۹,۴۰۰ ۳۱۷,۱۰۰
۳ ماهه ۳۱۹,۰۰۰ ۳۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد
بالا