قیمت عمده محصولات آتا تویز در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

تفنگ بادی توپ پران واندیس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

تیر اسفنجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷,۳۰۰ ۸۹,۱۰۰
۱ ماهه ۹۰,۲۰۰ ۹۲,۱۰۰
۲ ماهه ۹۳,۱۰۰ ۹۵,۰۰۰
۳ ماهه ۹۶,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۶ عدد

فیگور اژدها سواران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

فیگور شریدر آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۷,۶۰۰ ۳۷۷,۶۰۰
۱ ماهه ۳۷۹,۷۰۰ ۳۹۰,۱۰۰
۲ ماهه ۳۹۱,۸۰۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳ ماهه ۴۰۴,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

فیگور بچه رئیس جفتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۳,۱۰۰ ۴۱۳,۱۰۰
۱ ماهه ۴۱۶,۴۰۰ ۴۲۶,۷۰۰
۲ ماهه ۴۲۹,۷۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۳ ماهه ۴۴۳,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

فیگور اژدها ارباب حلقه ها

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۷۱,۰۰۰ ۲,۱۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۳۹,۰۰۰ ۲,۱۹۱,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۲۶۱,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۲,۳۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

کمان حرفه ای کامپوند آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۴۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۱۱,۰۰۰ ۱,۴۴۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۴۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۰۲,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کامیون حمل موشک آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۶,۴۰۰ ۹۷۰,۹۰۰
۱ ماهه ۹۷۷,۶۰۰ ۱,۰۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶ عدد

کامیون ارتشی با سرباز آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۸,۲۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۳۱,۰۰۰ ۱,۰۵۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۱۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

شمشیر قهرمانان آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۰,۲۰۰ ۲۱۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۱۷,۱۰۰ ۲۲۲,۷۰۰
۲ ماهه ۲۲۴,۰۰۰ ۲۲۹,۸۰۰
۳ ماهه ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

ست فرودگاه تورنتو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۳,۴۰۰ ۷۰۰,۷۰۰
۱ ماهه ۷۰۵,۹۰۰ ۷۲۳,۸۰۰
۲ ماهه ۷۲۸,۴۰۰ ۷۴۶,۹۰۰
۳ ماهه ۷۵۱,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

جیپ ارتشی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۰۲,۰۰۰ ۱,۶۴۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۵۵,۰۰۰ ۱,۶۹۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۰۸,۰۰۰ ۱,۷۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۶۱,۰۰۰ ۱,۸۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد
بالا