فروش عمده تولیدات آتا تویز در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

جغجغه و طبل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۲,۵۰۰ ۶۳۸,۲۰۰
۱ ماهه ۶۳۹,۳۰۰ ۶۵۵,۵۰۰
۲ ماهه ۶۵۶,۱۰۰ ۶۷۲,۷۰۰
۳ ماهه ۶۷۳,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

دایناسور تیرکس مفصلی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۶,۰۰۰ ۱,۷۶۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۶۳,۰۰۰ ۱,۸۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۰۹,۰۰۰ ۱,۸۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۵۶,۰۰۰ ۱,۹۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سبد سماور نعلبکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹,۹۰۰ ۱۰۲,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۲,۶۰۰ ۱۰۵,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۵,۳۰۰ ۱۰۸,۲۰۰
۳ ماهه ۱۰۸,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ست عمران آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۰,۱۰۰ ۶۰۵,۸۰۰
۱ ماهه ۶۰۶,۱۰۰ ۶۲۲,۲۰۰
۲ ماهه ۶۲۲,۰۰۰ ۶۳۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۳۸,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

هفت تیر سر طلایی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۶,۷۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

لگو هیرو جعبه ای طلقی آتاتویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۲ عدد

کلت با سیبل آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۵۱۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۰۱,۰۰۰ ۱,۶۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۴ عدد

جیپ وکیومی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۴۱,۰۰۰ ۱,۶۸۴,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۸۶,۰۰۰ ۱,۷۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۷۷۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۷۵,۰۰۰ ۱,۸۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

عروسک ماکسی با کالسکه آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶۲,۲۰۰ ۷۸۱,۶۰۰
۱ ماهه ۷۸۲,۸۰۰ ۸۰۲,۷۰۰
۲ ماهه ۸۰۳,۴۰۰ ۸۲۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۲۴,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۲ عدد

مچ بند فوتبالیست ها آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۳۰۰ ۱۹۷,۹۰۰
۱ ماهه ۱۹۸,۵۰۰ ۲۰۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۳,۷۰۰ ۲۰۸,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۵ عدد

ست آتش نشانی کیفی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۰۰۰ ۹۳۶,۱۰۰
۱ ماهه ۹۳۶,۷۰۰ ۹۶۱,۴۰۰
۲ ماهه ۹۶۱,۳۰۰ ۹۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۹۸۶,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

دوربین ارتشی وکیومی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۹۰۰ ۵۰۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۰۷,۳۰۰ ۵۱۹,۶۰۰
۲ ماهه ۵۲۰,۶۰۰ ۵۳۳,۳۰۰
۳ ماهه ۵۳۴,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد
بالا