فروش عمده تولیدات تولیدی در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

مولتی ون سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۳,۹۰۰ ۲۹۱,۲۰۰
۱ ماهه ۲۹۳,۲۰۰ ۳۰۰,۸۰۰
۲ ماهه ۳۰۲,۶۰۰ ۳۱۰,۴۰۰
۳ ماهه ۳۱۲,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

مجموعه پلیس m۱۶

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۸,۸۰۰ ۶۹۴,۳۰۰
۱ ماهه ۷۰۱,۲۰۰ ۷۱۷,۲۰۰
۲ ماهه ۷۲۳,۶۰۰ ۷۴۰,۱۰۰
۳ ماهه ۷۴۶,۰۰۰ ۷۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

بیلیارد بزرگ چوبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۱۱۷,۰۰۰ ۲,۱۱۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۲۵۳,۰۰۰ ۲,۲۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴ عدد

عروسک آیناز بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۸,۷۰۰ ۵۸۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۸۷,۵۰۰ ۶۰۰,۶۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۲۰۰ ۶۱۹,۸۰۰
۳ ماهه ۶۲۵,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

ساک ورزشی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۲,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۵,۶۰۰
۲ ماهه ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۳,۸۰۰
۳ ماهه ۲۶۶,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

بی ام و ۲۰۰۲ فلزی عقب کش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پراید فلزی درب بازشو عقب کش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ال نود فلزی درب بازشو عقب کش

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۹۰۰ ۵۴۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۵۴,۶۰۰ ۵۶۷,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۲,۳۰۰ ۵۸۵,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

سرویس روحی پیکنیک دار با جارو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۱,۴۰۰ ۵۰۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۰۷,۶۰۰ ۵۱۹,۸۰۰
۲ ماهه ۵۲۳,۸۰۰ ۵۳۶,۴۰۰
۳ ماهه ۵۴۰,۰۰۰ ۵۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

عروسک پسر روسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۲۰۰ ۱۴۱,۹۰۰
۱ ماهه ۱۴۳,۸۰۰ ۱۴۶,۶۰۰
۲ ماهه ۱۴۸,۴۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۳ ماهه ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

سرویس متوسط شادونه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۰,۳۰۰ ۳۵۹,۴۰۰
۱ ماهه ۳۶۱,۹۰۰ ۳۷۱,۳۰۰
۲ ماهه ۳۷۳,۴۰۰ ۳۸۳,۱۰۰
۳ ماهه ۳۸۵,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ساک دستی متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴,۵۰۰ ۲۴,۵۰۰
۱ ماهه ۲۵,۳۰۰ ۲۵,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶,۱۰۰ ۲۶,۱۰۰
۳ ماهه ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد
بالا