فروش عمده تولیدات دانیال در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

تیروکمان با خنجر بزرگ دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۴۱,۰۰۰ ۱,۱۷۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۷۲,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۰۳,۰۰۰ ۱,۲۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

تیروکمان با خنجر دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۰۸,۳۰۰ ۹۳۰,۵۰۰
۱ ماهه ۹۳۲,۹۰۰ ۹۵۵,۷۰۰
۲ ماهه ۹۵۷,۴۰۰ ۹۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

میز اتو سلفونی دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۲۱,۰۰۰ ۱,۲۵۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۲۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۸۷,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۲۱,۰۰۰ ۱,۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مکعب هوش توری دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۸,۴۰۰ ۶۱۳,۲۰۰
۱ ماهه ۶۱۴,۶۰۰ ۶۲۹,۸۰۰
۲ ماهه ۶۳۰,۸۰۰ ۶۴۶,۴۰۰
۳ ماهه ۶۴۷,۰۰۰ ۶۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۷,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۲,۳۰۰ ۲۰۲,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۷,۶۰۰ ۲۰۷,۶۰۰
۳ ماهه ۲۱۳,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۸۰,۶۰۰ ۹۰۲,۸۰۰
۱ ماهه ۹۰۴,۴۰۰ ۹۲۷,۲۰۰
۲ ماهه ۹۲۸,۲۰۰ ۹۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۹۵۲,۰۰۰ ۹۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میله هزار سازه ۳۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۵,۲۰۰ ۶۹۱,۹۰۰
۱ ماهه ۶۹۳,۵۰۰ ۷۱۰,۶۰۰
۲ ماهه ۷۱۱,۷۰۰ ۷۲۹,۳۰۰
۳ ماهه ۷۳۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو هزار کاره ۴۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۸,۲۰۰ ۴۹۰,۲۰۰
۱ ماهه ۴۹۱,۱۰۰ ۵۰۳,۵۰۰
۲ ماهه ۵۰۴,۰۰۰ ۵۱۶,۷۰۰
۳ ماهه ۵۱۷,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بلوکه ساز ۴۸ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۹,۴۰۰ ۷۲۷,۰۰۰
۱ ماهه ۷۲۸,۶۰۰ ۷۴۶,۷۰۰
۲ ماهه ۷۴۷,۸۰۰ ۷۶۶,۳۰۰
۳ ماهه ۷۶۷,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱ عدد

سازه های کودک ۱۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۵۶,۸۰۰ ۵۷۰,۷۰۰
۱ ماهه ۵۷۱,۹۰۰ ۵۸۶,۱۰۰
۲ ماهه ۵۸۶,۹۰۰ ۶۰۱,۵۰۰
۳ ماهه ۶۰۲,۰۰۰ ۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

بولینگ جعبه ای دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۹۴,۵۰۰ ۸۱۴,۹۰۰
۱ ماهه ۸۱۶,۰۰۰ ۸۳۶,۹۰۰
۲ ماهه ۸۳۷,۵۰۰ ۸۵۸,۹۰۰
۳ ماهه ۸۵۹,۰۰۰ ۸۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

دومینو ۵۰۰ تکه جعبه ای دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۳۰۶,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد
بالا