فروش عمده تولیدات دانیال در پخش اسباب بازی برادران

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد ، تبریز ، اصفهان ، بانه ، شیراز و سایر شهرهای ایران

لگو هزار کاره ۱۲۰ تکه دانیال

قیمت کارتنی ۷۶۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۲ عدد

لگو هزار کاره ۸۰ تکه دانیال

قیمت کارتنی ۶۱۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لگو غول دانیال

قیمت کارتنی ۱۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

عروسک جعبه ای دانیال

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

روروئک دانیال

قیمت کارتنی ۱۱۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسنک بی قرار دانیال

قیمت کارتنی ۲۸۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کودکان آسمانی دانیال

قیمت کارتنی ۲۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ستاره درخشان سلفونی دانیال

قیمت کارتنی ۲۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۵ عدد

اشکال هندسی سلفونی دانیال

قیمت کارتنی ۲۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

لگو ریز دانیال

قیمت کارتنی ۱۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵۲ عدد

روروئک با عروسک دانیال

قیمت کارتنی ۱۸۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

بازی فکری خندوانه دانیال

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا