قیمت عمده محصولات دانیال در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

تیروکمان با خنجر بزرگ دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۴۴۶,۰۰۰ ۱,۴۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۹۲,۰۰۰ ۱,۵۳۱,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۱,۵۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

تیروکمان با خنجر دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۷۴,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۸۱,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

لگو غول دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۰,۲۰۰ ۲۵۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۵۰۰ ۲۵۸,۵۰۰
۲ ماهه ۲۶۶,۷۰۰ ۲۶۶,۷۰۰
۳ ماهه ۲۷۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بلوکه ساز ۶۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۰۵۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۹۳,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۲۷,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۲ عدد

میله هزار سازه ۳۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۶۷,۱۰۰ ۷۸۵,۳۰۰
۱ ماهه ۷۹۲,۴۰۰ ۸۱۱,۲۰۰
۲ ماهه ۸۱۷,۷۰۰ ۸۳۷,۱۰۰
۳ ماهه ۸۴۳,۰۰۰ ۸۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

بلوکه ساز ۴۸ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۲۷,۱۰۰ ۸۴۷,۲۰۰
۱ ماهه ۸۵۴,۴۰۰ ۸۷۵,۱۰۰
۲ ماهه ۸۸۱,۷۰۰ ۹۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۹۰۹,۰۰۰ ۹۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سازه های کودک ۱۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱۵,۲۰۰ ۷۳۲,۵۰۰
۱ ماهه ۷۳۸,۸۰۰ ۷۵۶,۷۰۰
۲ ماهه ۷۶۲,۴۰۰ ۷۸۰,۸۰۰
۳ ماهه ۷۸۶,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

دومینو ۵۰۰ تکه جعبه ای دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۲,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۹۳,۰۰۰ ۱,۶۳۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۴۴,۰۰۰ ۱,۶۸۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

بلوکه ساز ۸۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۶۲,۰۰۰ ۱,۳۹۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۴۹,۰۰۰ ۱,۴۸۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مکعب هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۱,۵۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۸۸,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۳۸,۰۰۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

کلبه هوش دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۷۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۰۷,۰۰۰ ۱,۸۵۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۸۶۵,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۲۳,۰۰۰ ۱,۹۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

میله هزار سازه ۲۰۰ تکه دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۶۸,۷۰۰ ۵۸۲,۴۰۰
۱ ماهه ۵۸۷,۵۰۰ ۶۰۱,۶۰۰
۲ ماهه ۶۰۶,۲۰۰ ۶۲۰,۸۰۰
۳ ماهه ۶۲۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا