قیمت عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

فیجت پرنده

قیمت کارتنی ۲۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

تل پاپیونی چراغدار

قیمت کارتنی ۱۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

یویو جوجه زرد چراغ دار بزرگ

قیمت کارتنی ۲۹۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

توپ شیطونک عروسکی ۲۴ عددی

قیمت کارتنی ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پاپیت ۴ مدل

قیمت کارتنی ۳۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

فیجت یویو گربه

قیمت کارتنی ۲۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت گربه خامه ای

قیمت کارتنی ۲۰۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

واتر گیم یک دکمه

قیمت کارتنی ۲۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فن دستی

قیمت کارتنی ۲۲۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

ماشین طرح فلز

قیمت کارتنی ۴۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۱۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

تفنگ حرارتی کوچک (خارجی)

قیمت کارتنی ۳۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

قطار جعبه ای ۸۵۷

قیمت کارتنی ۱,۵۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۶۶۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا