فروش عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

ست قطار ۲۷ تکه

قیمت کارتنی ۶,۲۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶,۴۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست قطار ۱۷ تکه

قیمت کارتنی ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴,۲۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پهباد dx۵۶

قیمت کارتنی ۷,۶۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷,۹۶۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

هلی کوپتر کنترلی h۳۴

قیمت کارتنی ۳,۲۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۳۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پهباد D۵۰۵۳

قیمت کارتنی ۷,۴۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷,۷۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ارگ sd۳۳۵

قیمت کارتنی ۱,۸۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ارگ با میکروفون ۶۰۳۷

قیمت کارتنی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

پهباد x۸

قیمت کارتنی ۶,۹۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷,۲۴۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پهباد hc۶۲۲

قیمت کارتنی ۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸,۹۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴ عدد

پهباد ( دوربین ) w۸

قیمت کارتنی ۱۳,۵۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴,۰۶۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ارگ با میکروفون ۴۳۰a

قیمت کارتنی ۲,۸۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۹۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسکوتر فلزی (زنگ و ترمز دار)

قیمت کارتنی ۲,۶۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۸۴۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا