فروش عمده تولیدات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

نیسان موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱۲,۵۰۰ ۹۵۷,۴۰۰
۱ چک ۹۵۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ چک ۹۹۵,۵۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱,۰۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

لامبورگینی کنترلی درب باز شو شارژی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۸۷,۰۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰
۱ چک ۴,۳۷۷,۰۰۰ ۴,۵۹۲,۰۰۰
۳ چک ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰
۵ چک ۴,۷۵۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۴ عدد

موبایل ۳ بعدی خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۸,۹۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
۱ چک ۲۹۱,۶۰۰ ۳۰۶,۳۰۰
۳ چک ۳۰۴,۳۰۰ ۳۱۹,۶۰۰
۵ چک ۳۱۷,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲۰ عدد

جا کلیدی سیلیکونی خارجی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۵,۲۰۰ ۱۵۲,۲۰۰
۱ چک ۱۵۱,۸۰۰ ۱۵۹,۱۰۰
۳ چک ۱۵۸,۴۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
۵ چک ۱۶۵,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۲

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۲۵۳,۰۰۰ ۲,۳۶۴,۰۰۰
۱ چک ۲,۳۵۶,۰۰۰ ۲,۴۷۲,۰۰۰
۳ چک ۲,۴۵۸,۰۰۰ ۲,۵۷۹,۰۰۰
۵ چک ۲,۵۶۱,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۳

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۴۶,۰۰۰ ۲,۱۴۷,۰۰۰
۳ چک ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۲,۲۴۰,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۲۴,۰۰۰ ۲,۳۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۵

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۱۶,۰۰۰ ۲,۱۱۵,۰۰۰
۱ چک ۲,۱۰۸,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۷,۰۰۰
۵ چک ۲,۲۹۲,۰۰۰ ۲,۴۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

بدمینتون کاور دار کد ۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۴,۰۰۰ ۲,۳۰۲,۰۰۰
۱ چک ۲,۲۹۴,۰۰۰ ۲,۴۰۷,۰۰۰
۳ چک ۲,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۵۱۲,۰۰۰
۵ چک ۲,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۶۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

اسب موزیکال شاخدار جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۶۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۲۷,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۹۸,۰۰۰ ۱,۷۸۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۶۹,۰۰۰ ۱,۸۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷ عدد

واتر گیم کشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۲,۰۰۰ ۲۵۳,۴۰۰
۱ چک ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۴,۹۰۰
۳ چک ۲۶۴,۰۰۰ ۲۷۶,۴۰۰
۵ چک ۲۷۵,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

عروسک هوشمند سایز ۲۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۳۴۸,۰۰۰
۱ چک ۵,۳۸۳,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰
۳ چک ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۵,۸۳۴,۰۰۰
۵ چک ۵,۸۵۲,۰۰۰ ۶,۰۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

حیوانات فشاری نشکن جور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۹,۶۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ چک ۶۱۶,۴۰۰ ۶۴۲,۱۰۰
۳ چک ۶۴۳,۲۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
۵ چک ۶۷۰,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا