فروش عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

فیجت کانگرو خامه ای پاستیلی

قیمت کارتنی ۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت یونی کرن سبددار

قیمت کارتنی ۳۵۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت جاکلیدی موز

قیمت کارتنی ۱۷۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فیجت خامه ای سگ بول داگ

قیمت کارتنی ۲۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت خامه ای شیشه شیر

قیمت کارتنی ۲۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت (گیفت) حیوانات

قیمت کارتنی ۳۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت یونی کرن خاک ژله ای

قیمت کارتنی ۲۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۶۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت پاندا خامه ای

قیمت کارتنی ۲۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت خرگوش خامه ای

قیمت کارتنی ۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت(گیفت) تخم دایناسور

قیمت کارتنی ۳۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

فیجت پاندا پاستیلی

قیمت کارتنی ۲۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فیجت یونی کرن پاستیلی

قیمت کارتنی ۲۵۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا