قیمت عمده محصولات اسباب بازی های خارجی در پخش اسباب بازی برادران

فیجت پرنده

قیمت کارتنی ۳۲۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

توپ ساحلی

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

تفنگ حرارتی کوچک (خارجی)

قیمت کارتنی ۴۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

بادکنک تولد ۲۰۰ گرم

قیمت کارتنی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

حوله جادویی

قیمت کارتنی ۱۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

فیجت سگ خاک ژله ای

قیمت کارتنی ۲۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

اردک حمام خارجی

قیمت کارتنی ۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

ماشین آتشنشانی قدرتی

قیمت کارتنی ۵۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

ماشین فنری ۲ موتوره دایناسور و...

قیمت کارتنی ۹۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۵۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

ماشین حیوانات قدرتی

قیمت کارتنی ۶۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

کایت رنگین کمان عرض ۸۵

قیمت کارتنی ۲۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

ماشین فنری ۲ موتوره حیوانات

قیمت کارتنی ۱,۰۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا