جامدادی سنتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰,۹۰۰ ۸۳,۶۰۰
۱ چک ۸۴,۶۰۰ ۸۷,۴۰۰
۳ چک ۸۸,۳۰۰ ۹۱,۲۰۰
۵ چک ۹۲,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

جامدادی چرم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۱,۲۰۰ ۷۵,۶۰۰
۱ چک ۷۴,۵۰۰ ۷۹,۱۰۰
۳ چک ۷۷,۷۰۰ ۸۲,۵۰۰
۵ چک ۸۱,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا