خرید عمده محصولات سایر ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

دفتر ۱۰۰ برگ گلستان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۴,۷۰۰ ۲۴۱,۱۰۰
۱ ماهه ۲۴۲,۵۰۰ ۲۴۹,۱۰۰
۲ ماهه ۲۵۰,۲۰۰ ۲۵۷,۰۰۰
۳ ماهه ۲۵۸,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

دفتر ۸۰ برگ گلستان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۸,۳۰۰ ۱۹۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۹۴,۵۰۰ ۱۹۹,۲۰۰
۲ ماهه ۲۰۰,۷۰۰ ۲۰۵,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۷,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

دفتر ۶۰ برگ گلستان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۱,۰۰۰ ۱۴۴,۶۰۰
۱ ماهه ۱۴۵,۷۰۰ ۱۴۹,۴۰۰
۲ ماهه ۱۵۰,۳۰۰ ۱۵۴,۲۰۰
۳ ماهه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دفتر ۱۰۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۹,۳۰۰ ۲۳۴,۷۰۰
۱ ماهه ۲۳۶,۸۰۰ ۲۴۲,۵۰۰
۲ ماهه ۲۴۴,۴۰۰ ۲۵۰,۲۰۰
۳ ماهه ۲۵۲,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

دفتر ۸۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۸۰۰ ۱۸۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۸۹,۸۰۰ ۱۹۴,۵۰۰
۲ ماهه ۱۹۵,۹۰۰ ۲۰۰,۷۰۰
۳ ماهه ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۵ عدد

دفتر ۶۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۷,۴۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۴۱,۹۰۰ ۱۴۵,۷۰۰
۲ ماهه ۱۴۶,۴۰۰ ۱۵۰,۳۰۰
۳ ماهه ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

دفتر نقاشی ۴۰ برگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۹۰۰ ۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۹۴,۹۰۰ ۹۶,۸۰۰
۲ ماهه ۹۷,۹۰۰ ۹۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ (خط آبی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۹۰۰ ۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۹۴,۹۰۰ ۹۶,۸۰۰
۲ ماهه ۹۷,۹۰۰ ۹۹,۹۰۰
۳ ماهه ۱۰۱,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

دفتر ۴۰ برگ (خط مشکی)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳,۷۰۰ ۹۶,۴۰۰
۱ ماهه ۹۶,۸۰۰ ۹۹,۶۰۰
۲ ماهه ۹۹,۹۰۰ ۱۰۲,۸۰۰
۳ ماهه ۱۰۳,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

پایه چسب کریستالی ۱۹۲۰ خیام

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۰۰۰ ۲۷۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۸,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۰۰۰ ۲۹۷,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

مداد رنگی ۱۲ رنگ ممتاز الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۷,۱۰۰ ۷۶۵,۳۰۰
۱ ماهه ۷۷۱,۷۰۰ ۷۹۰,۵۰۰
۲ ماهه ۷۹۶,۳۰۰ ۸۱۵,۷۰۰
۳ ماهه ۸۲۱,۰۰۰ ۸۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

دستگاه چسب کش ممتاز الفانت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۵,۴۰۰ ۹۶۸,۲۰۰
۱ ماهه ۹۷۶,۶۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد
بالا