فروش عمده تولیدات سایر ها در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ ماهه ۷۲,۲۰۰ ۷۴,۱۰۰
۲ ماهه ۷۴,۱۰۰ ۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

چرخ و فلک تک توی کیان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۱۸,۱۰۰ ۴۲۹,۲۰۰
۱ ماهه ۴۲۹,۴۰۰ ۴۴۰,۸۰۰
۲ ماهه ۴۴۰,۷۰۰ ۴۵۲,۴۰۰
۳ ماهه ۴۵۲,۰۰۰ ۴۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

گهواره با عروسک کیان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۸,۲۰۰ ۲۷۵,۶۰۰
۱ ماهه ۲۷۵,۵۰۰ ۲۸۳,۱۰۰
۲ ماهه ۲۸۲,۷۰۰ ۲۹۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

استیکر ماه و ستاره شب تاب کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۳,۳۰۰ ۱۹۷,۹۰۰
۱ ماهه ۱۹۸,۵۰۰ ۲۰۳,۳۰۰
۲ ماهه ۲۰۳,۷۰۰ ۲۰۸,۶۰۰
۳ ماهه ۲۰۹,۰۰۰ ۲۱۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

چراغ خواب کیتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۷۴۱,۰۰۰ ۱,۷۸۶,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۷۸۷,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۸۳۳,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

خمیر جینگیلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۱,۴۰۰ ۸۲,۳۰۰
۱ ماهه ۸۳,۶۰۰ ۸۴,۵۰۰
۲ ماهه ۸۵,۸۰۰ ۸۶,۷۰۰
۳ ماهه ۸۸,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۵ عدد

موتور وسپا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۳۵,۴۰۰ ۶۵۲,۱۰۰
۱ ماهه ۶۵۲,۶۰۰ ۶۶۹,۷۰۰
۲ ماهه ۶۶۹,۸۰۰ ۶۸۷,۳۰۰
۳ ماهه ۶۸۷,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

دفتر ۵۰ برگ رحلی شطرنجی لمینت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۸,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۷,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۶,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

دفتر ۵۰ برگ خطی رحلی لمینت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۷,۴۰۰
۱ ماهه ۳۲۸,۷۰۰ ۳۳۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۳۷,۳۰۰ ۳۴۵,۱۰۰
۳ ماهه ۳۴۶,۰۰۰ ۳۵۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

روبیک مجیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۹,۳۰۰ ۲۸۵,۸۰۰
۱ ماهه ۲۸۶,۹۰۰ ۲۹۳,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۴,۴۰۰ ۳۰۱,۲۰۰
۳ ماهه ۳۰۲,۰۰۰ ۳۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

تفنگ دولول ویرا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۱,۲۰۰ ۲۸۸,۶۰۰
۱ ماهه ۲۸۸,۸۰۰ ۲۹۶,۴۰۰
۲ ماهه ۲۹۶,۴۰۰ ۳۰۴,۲۰۰
۳ ماهه ۳۰۴,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

تریلی امداد آتش نشانی سهراب

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۲۸,۰۰۰ ۶۴۳,۸۰۰
۱ ماهه ۶۴۵,۰۰۰ ۶۶۱,۲۰۰
۲ ماهه ۶۶۲,۰۰۰ ۶۷۸,۶۰۰
۳ ماهه ۶۷۹,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد
بالا