ماژیک پاستلی ۴۰۲۰ لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۶,۸۰۰ ۳۳۲,۶۰۰
۱ چک ۳۳۱,۲۰۰ ۳۴۷,۷۰۰
۳ چک ۳۴۵,۶۰۰ ۳۶۲,۸۰۰
۵ چک ۳۶۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

ماژیک وایت برد قرمز لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

ماژیک وایت برد مشکی لاکسر ( LUXOR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۱,۵۰۰ ۲۱۲,۰۰۰
۱ چک ۲۱۰,۶۰۰ ۲۲۱,۷۰۰
۳ چک ۲۱۹,۸۰۰ ۲۳۱,۳۰۰
۵ چک ۲۲۹,۰۰۰ ۲۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

هایلایتر کهکشان ۶ عددی ( آنجل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۱۰۰ ۶۷۵,۸۰۰
۱ چک ۶۷۳,۴۰۰ ۷۰۶,۵۰۰
۳ چک ۷۰۲,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۵ چک ۷۳۲,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

هایلایتر هویج ۶ عددی ( آنجل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۴۴,۱۰۰ ۶۷۵,۸۰۰
۱ چک ۶۷۳,۴۰۰ ۷۰۶,۵۰۰
۳ چک ۷۰۲,۷۰۰ ۷۳۷,۲۰۰
۵ چک ۷۳۲,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۱۶ عدد

ماسک و لایک مافیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۶,۳۰۰ ۴۰۵,۶۰۰
۱ چک ۴۰۳,۸۰۰ ۴۲۴,۱۰۰
۳ چک ۴۲۱,۴۰۰ ۴۴۲,۵۰۰
۵ چک ۴۳۹,۰۰۰ ۴۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

ست راهسازی هالیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۳,۸۰۰ ۴۵۴,۹۰۰
۱ چک ۴۵۳,۵۰۰ ۴۷۵,۶۰۰
۳ چک ۴۷۳,۲۰۰ ۴۹۶,۳۰۰
۵ چک ۴۹۳,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

آموزش اعداد و ریاضی دو با دو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۱,۰۰۰ ۹۶۹,۷۰۰
۱ چک ۹۷۳,۳۰۰ ۱,۰۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

کاربن اتلو OTELO ) A۴ )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۱,۵۰۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۵۶۲,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

آموزش اعداد و ریاضی تو اند تو وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۱,۰۰۰ ۹۶۹,۷۰۰
۱ چک ۹۷۳,۳۰۰ ۱,۰۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

قورباغه های شکمو ۴ نفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۶۰۵,۰۰۰
۱ چک ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۶۹,۰۰۰ ۱,۷۵۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۳۹,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مداد فانتزی شکرستان (‌ آزاده ) ( ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۰۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ چک ۱۹۱,۳۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۳ چک ۱۹۹,۶۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۵ چک ۲۰۸,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۳۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا