قیمت عمده محصولات ناری سپهر سپنتا در پخش اسباب بازی برادران

آبشار ۵۰۰ گرمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۱۵۹,۰۰۰ ۴,۲۶۴,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۲۷۲,۰۰۰ ۴,۳۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۴,۴۹۴,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۴۹۷,۰۰۰ ۴,۶۱۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

آبشار دستی صدا دار ۴۵ سانتی متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹۰,۴۰۰ ۲۹۶,۹۰۰
۱ ماهه ۲۹۸,۳۰۰ ۳۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۶,۱۰۰ ۳۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۴,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

کهکشان لانچر بمب دود رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۱,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۲۲,۰۰۰ ۱,۲۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۲۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

لانچر دود تعیین جنسیت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۹,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۱,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۲۲,۰۰۰ ۱,۲۵۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۲۸۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

کهکشان ۲۵ شوت ۱.۵ اینچ جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴,۷۶۰,۰۰۰ ۱۵,۱۳۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ ۱۵,۵۴۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ۱۵,۹۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ ۱۶,۳۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲ عدد

۱۶ شوت ترکیبی ( سوتی و کهکشان )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۱۶۳,۰۰۰ ۳,۲۴۳,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۲۴۹,۰۰۰ ۳,۳۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۳۳۴,۰۰۰ ۳,۴۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

لانچر کهکشان تک هوایی رنگی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۵۹,۴۰۰ ۷۷۷,۹۰۰
۱ ماهه ۷۷۹,۹۰۰ ۷۹۸,۹۰۰
۲ ماهه ۸۰۰,۴۰۰ ۸۱۹,۹۰۰
۳ ماهه ۸۲۱,۰۰۰ ۸۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

فرفره لاک پشتی ( سایز ۱ ) ( بسته ۱۲ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷,۱۰۰ ۹۸,۹۰۰
۱ ماهه ۹۹,۷۰۰ ۱۰۱,۶۰۰
۲ ماهه ۱۰۲,۳۰۰ ۱۰۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

فشفشه سرد مدادی ( بسته ۶ عددی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۴,۵۰۰ ۴۸۶,۵۰۰
۱ ماهه ۴۸۷,۳۰۰ ۴۹۹,۷۰۰
۲ ماهه ۵۰۰,۱۰۰ ۵۱۲,۸۰۰
۳ ماهه ۵۱۳,۰۰۰ ۵۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

کهکشان ۹ شوت ۰.۸ اینچ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳,۰۵۸,۰۰۰ ۳,۱۳۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۳,۲۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۲۲۳,۰۰۰ ۳,۳۰۴,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۳۰۶,۰۰۰ ۳,۳۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

آبشار ۲ قلو ( جعبه ای )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۲,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

آبشار رنگی سوز سهند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۳,۰۰۰ ۴۵۴,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۵,۰۰۰ ۴۶۶,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۷,۰۰۰ ۴۷۸,۷۰۰
۳ ماهه ۴۷۹,۰۰۰ ۴۹۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد
بالا