قیمت عمده محصولات هولی تویز در پخش اسباب بازی برادران

عروسک خرس ۱ متری اورجینال کالباسی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۲۶۹,۰۰۰ ۸,۴۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۴۹۳,۰۰۰ ۸,۷۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۷۱۶,۰۰۰ ۸,۹۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۹۴۰,۰۰۰ ۹,۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک فیل دامبو اورجینال (سایز یک)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۶,۸۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۳,۰۰۰ ۱,۰۲۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۹,۰۰۰ ۱,۰۵۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۶,۰۰۰ ۱,۰۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

عروسک پسر گربه ای اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۷۶,۹۰۰ ۸۹۹,۱۰۰
۱ ماهه ۹۰۰,۶۰۰ ۹۲۳,۴۰۰
۲ ماهه ۹۲۴,۳۰۰ ۹۴۷,۷۰۰
۳ ماهه ۹۴۸,۰۰۰ ۹۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک خرس ۱ متری اورجینال صورتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۲۶۹,۰۰۰ ۸,۴۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۴۹۳,۰۰۰ ۸,۷۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۷۱۶,۰۰۰ ۸,۹۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۹۴۰,۰۰۰ ۹,۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک خرس آبرنگی اورجینال یک متری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۲۶۹,۰۰۰ ۸,۴۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۴۹۳,۰۰۰ ۸,۷۰۵,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۷۱۶,۰۰۰ ۸,۹۳۴,۰۰۰
۳ ماهه ۸,۹۴۰,۰۰۰ ۹,۱۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

عروسک خرس ۱ متری قرمز هولی تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۸۴,۰۰۰ ۴,۱۸۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۱۹۵,۰۰۰ ۴,۲۹۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۳۰۵,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۴۱۶,۰۰۰ ۴,۵۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

عروسک گربه اورجینال هولی تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۷۷,۱۰۰ ۶۹۳,۷۰۰
۱ ماهه ۶۹۵,۴۰۰ ۷۱۲,۵۰۰
۲ ماهه ۷۱۳,۷۰۰ ۷۳۱,۲۰۰
۳ ماهه ۷۳۲,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

عروسک فیل کیوت اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۹,۱۰۰ ۹۲۱,۳۰۰
۱ ماهه ۹۲۳,۴۰۰ ۹۴۶,۲۰۰
۲ ماهه ۹۴۷,۷۰۰ ۹۷۱,۱۰۰
۳ ماهه ۹۷۲,۰۰۰ ۹۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

عروسک خرس اورجینال سایز ۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۲,۰۰۰
۱ ماهه ۵۹۲,۸۰۰ ۶۰۸,۰۰۰
۲ ماهه ۶۰۸,۴۰۰ ۶۲۴,۰۰۰
۳ ماهه ۶۲۴,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

غاز کامفورتر خاکستری (سایز سه)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۳۲,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۶۲,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۹۳,۰۰۰ ۱,۲۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۴,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

غاز کامفورتر صورتی (سایز سه)

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۳۲,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۶۲,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۱۹۳,۰۰۰ ۱,۲۲۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۲۴,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵ عدد

عروسک موز اورجینال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۹۹,۴۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ ماهه ۶۱۵,۶۰۰ ۶۳۰,۸۰۰
۲ ماهه ۶۳۱,۸۰۰ ۶۴۷,۴۰۰
۳ ماهه ۶۴۸,۰۰۰ ۶۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد
بالا