خرید عمده محصولات بهزاد در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

روپولی کیفی آریانا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۷,۷۰۰ ۴۵۸,۶۰۰
۱ ماهه ۴۶۲,۴۰۰ ۴۷۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۷۷,۲۰۰ ۴۸۸,۸۰۰
۳ ماهه ۴۹۲,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

گنج زیر خاکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۶,۰۰۰ ۶۳۰,۶۰۰
۱ ماهه ۶۳۶,۳۰۰ ۶۵۱,۴۰۰
۲ ماهه ۶۵۶,۶۰۰ ۶۷۲,۲۰۰
۳ ماهه ۶۷۷,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

منچ و مارپله بنر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۶,۵۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱۸۲,۳۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

منچ مارپله چهار گوش بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۳۰۰ ۷۹,۱۰۰
۱ ماهه ۷۹,۹۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۲,۴۰۰ ۸۴,۳۰۰
۳ ماهه ۸۵,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

منچ و شطرنج سلفونی مربع

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۶,۵۰۰ ۱۵۹,۲۰۰
۱ ماهه ۱۶۱,۶۰۰ ۱۶۴,۵۰۰
۲ ماهه ۱۶۶,۸۰۰ ۱۶۹,۷۰۰
۳ ماهه ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

شطرنج جعبه ای آریانا درشت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷۳,۹۰۰ ۲۸۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۸۲,۹۰۰ ۲۸۹,۵۰۰
۲ ماهه ۲۹۱,۹۰۰ ۲۹۸,۷۰۰
۳ ماهه ۳۰۱,۰۰۰ ۳۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

شطرنج دانه درشت

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۸,۴۰۰ ۲۳۳,۸۰۰
۱ ماهه ۲۳۵,۹۰۰ ۲۴۱,۵۰۰
۲ ماهه ۲۴۳,۴۰۰ ۲۴۹,۲۰۰
۳ ماهه ۲۵۱,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

شطرنج جعبه ای جدید بهزاد کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۵,۶۰۰ ۲۲۱,۱۰۰
۱ ماهه ۲۲۲,۷۰۰ ۲۲۸,۴۰۰
۲ ماهه ۲۲۹,۸۰۰ ۲۳۵,۷۰۰
۳ ماهه ۲۳۷,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

سوپر منچ گرد بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۳,۷۰۰ ۱۴۷,۴۰۰
۱ ماهه ۱۴۸,۵۰۰ ۱۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۱۵۳,۲۰۰ ۱۵۷,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۸,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

منچ گرد بهزاد

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۹۰۰ ۷۲,۸۰۰
۱ ماهه ۷۳,۳۰۰ ۷۵,۲۰۰
۲ ماهه ۷۵,۶۰۰ ۷۷,۶۰۰
۳ ماهه ۷۸,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد
بالا